Kraan-haakarm-voertuigen en meer – BUCH – Aanbestedingsnieuws

Kraan-haakarm-voertuigen en meer – BUCH

Tot nu toe maakt de gemeente Bergen gebruik van de diensten van HVC. De gemeente gaat het inzamelen van afval via Werkorganisatie BUCH laten uitvoeren. Voor die dienstverlening gaat de Werkorganisatie nieuwe voertuigen aanschaffen.
In de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo worden zowel voertuigen van De BUCH als van derden ingezet. Sommige van de eigen voertuigen van De BUCH zijn over enige tijd aan het einde van hun economische levensduur en dan toe aan vervanging. Het inzamelen door derden, wordt door De BUCH opgezegd en de dienstverlening wordt dan door de Werkorganisatie uitgevoerd. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn nieuwe voertuigen benodigd.
Werkorganisatie De BUCH wil, gelet op haar taak, uiterlijk medio november 2023 nieuwe voertuigen inzetten. Om de dienstverlening betrouwbaar te kunnen uitvoeren, dienen de voertuigen degelijk te zijn en slechts onderhoud nodig hebben dat in korte tijd verricht kan worden. De opdracht is in eerste instantie het uiterlijk medio november 2023 leveren van kraan-haakarm-voertuigen, een haakarm-voertuig en een kraan-kipper-voertuig plus toebehoren. Daarvoor wil De BUCH zo spoedig mogelijk een overeenkomst aangaan. De indicatie van de omvang van de opdracht is als volgt:

Er zijn vier percelen:

perceel 1: 3 kraan-haakarm-voertuigen t.b.v. OC’s (Bergen Uitgeest Castricum Heiloo)
perceel 2: 1 kraan-haakarm-voertuig (Castricum)
perceel 3: 1 haakarm-voertuig (Bergen)
perceel 4: 1 kraan-kipper-voertuig (Uitgeest Castricum )
De aantallen in de opdrachtomschrijving zijn indicatief bedoeld.

Per perceel zal aan maximaal één inschrijver gegund worden. Het is ook mogelijk dat een of meer, of alle vier percelen aan één inschrijver gegund worden. De initiële overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van maximaal twee jaar. De inwerkingtreding van de overeenkomst is voorzien direct na definitieve gunning. Er is een optie tot eenzijdige verlenging door De BUCH van driemaal één jaar. Uiterlijk medio november 2023 moeten de voertuigen beschikbaar zijn. De BUCH voert een openbare procedure en gunt aan de partij met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 15 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261583

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *