Leefstijlcoaching Rijkswaterstaat (EEK!) – Aanbestedingsnieuws

Leefstijlcoaching Rijkswaterstaat (EEK!)

Pic: www. pixabay.com

Leefstijlcoaching maakt onderdeel uit van het vitaliteitsbeleid binnen Rijkswaterstaat. Het vitaliteitsbeleid bestaat uit drie pijlers, te weten: mentale, fysieke en sociale gezondheid. Leefstijlcoaching is onderdeel van de pijler “Fysiek gezondheid’. Het vitaliteitsbeleid van Rijkswaterstaat richt zich op het versterken van mensen (amplitie). De thema’s re-integratie (curatie) en voorkomen van verzuim (preventie) vallen niet onder het vitaliteitsbeleid. Vitaliteit is binnen Rijkswaterstaat een onderdeel van het thema ‘Duurzame Inzetbaarheid’. Onder deze kapstok heeft Vitaliteit een eigen plek: het geeft medewerkers de energie om keuzes te maken rondom hun eigen inzetbaarheid en ontwikkeling.
Corporate Dienst HRM en Organisatieontwikkeling (HRMO), cluster Werk en Gezondheid levert centraal de providersboog op gebied van vitaliteit aan de dienstonderdelen van Rijkswaterstaat. De dienstonderdelen kunnen hier zelf hun eigen interventie aan toevoegen (lokaal maatwerk). Het cluster Werk en Gezondheid werkt in opdracht van het management van de Rijkswaterstaat dienstonderdelen. Op operationeel niveau worden, op verzoek van de diverse direct leidinggevenden, interventies ingezet die door één van de Arbo-adviseur van het team Werk en Gezondheid worden begeleid. Vanuit het concept ‘dienend leiderschap’ is de direct leidinggevende (altijd) het eerste aanspreekpunt voor het onderwerp vitaliteit binnen het team. Met de inzet van Leefstijlcoaching streeft Rijkswaterstaat ernaar dat haar medewerkers vitaal zijn (mentaal, fysiek en sociaal gezond). Daarnaast wil Rijkswaterstaat de vitaliteitscultuur binnen de organisatie vergroten. Tevens leveren alle interventies van Corporate Dienst HRMO op het vitaliteitsvlak bouwstenen op die het gesprek over inzetbaarheid en gezondheid tussen leidinggevende en medewerker beter mogelijk maakt. Met de komende aanbesteding wil Rijkswaterstaat een partij binden die niet enkel een op de wetenschap gebaseerde dienst levert, maar die ook het gedrag en cultuur met betrekking tot vitaliteit bij de medewerkers binnen onze organisatie helpt te
versterken en uit te breiden. Doelstelling van de komende aanbesteding: selectie van een partij die de komende vier jaar leefstijlcoaching kan verzorgen voor medewerkers en teams van Rijkswaterstaat.

Na overleg op de redactie hebben wij van Aanbestedingsnieuws unaniem besloten blij te zijn dat Rijkswaterstaat onze werkgever niet is. Dit gedoe grijpt wel erg in op de persoonlijke levenssfeer. Iedereen heeft het recht zijn/of haar eigen leven zo in te richten als hij/zij wil. Als dat een nadelige invloed heeft op de arbeidsprestatie, zijn er andere maatregelen die een werkgever kan nemen. HRM is dat ook niet, dat is het zorgen voor “menselijke bronnen” vanuit werkgeversperspectief, dus voldoende schone toiletten, en gezellige kantine waar de catering geen aanslag doet op je maandinkomen, goede voorzieningen vwb dranken en niet dat opgedrongen koffieboontje dat een goed inkomen oplevert voor de boer maar aan de andere kant niet te zui… is. Goed ingerichte werkplekken en een goede werkomgeving en een goed salaris waar je meer mee kan doen als alleen maar afdrachten te betalen, opleidingen die mensen in staat stelt voor de onderneming waardevol te zijn in de reis van missie naar visie. 

Maar goed,  Het doel van deze marktconsultatie is het verzamelen van kennis en inzichten van marktpartijen ter voorbereiding op de aanbesteding. Deze kennis en inzichten worden vervolgens gebruikt bij de vorming van de inkoopstrategie en de uiteindelijke aanbestedingsdocumenten.

Rijkswaterstaat benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de aanbesteding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt Rijkswaterstaat (waar relevant) in de voorbereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken. Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken.

(goed lezen en u weet  waarom wij het gequoot hebben) 

Geïnteresseerde marktpartijen worden uitgenodigd om de in de marktconsultatie documenten opgenomen vragen te beantwoorden. Rijkswaterstaat verzoekt de marktpartij om voor de beantwoording gebruik te maken van de invulbare vragenlijst. De antwoorden dienen via TenderNed ingediend te worden voor de uiterlijke datum van 5 oktober 2020.

Bron: Tenderned 14 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/205360 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *