Miljoenen Budgetoverschrijding Zaanbrug geheim gehouden – Aanbestedingsnieuws

Miljoenen Budgetoverschrijding Zaanbrug geheim gehouden

De gemeente Zaanstad heeft een budgettekort voor de Zaanbrug. Daarvoor moet er extra geld worden bijgelegd maar hoeveel, dat is alleen belegd in geheime notities. Tot die geheimhouding is besloten in de raadsvergadering van 25 juni 2018. Die stukken zijn niet voor oppositiepartij POV beschikbaar. De totale bijdrage van de gemeente Zaanstad wordt 6,5 miljoen.

In de stuurgroep van november 2016 is geconstateerd dat het tekort voor de financiering van de Zaanbrug meer dan 10% bedraagt. De overschrijding werd door de stuurgroep in 2017 geschat op € 3,4 miljoen. Daarvan is afgerond € 1,6 miljoen indexering en dient voor afgerond € 1,8 miljoen een aanvullende financiering te worden geregeld. De indexering is een autonome ontwikkeling, waar tevens aanvullende financiering voor geregeld moet worden.

Voor het wegnemen van het geconstateerde financiële tekort op het project ‘Vernieuwen
Zaanbrug’ is een verdelingsvoorstel besproken in de stuurgroep Vaart in de Zaan op 17 juli 2017. Dit voorstel is opgesteld door de provincie, in samenwerking met de twee betrokken gemeenten Zaanstad en Wormerland, die tevens eigenaar zijn van de brug.

Het verdelingsvoorstel bestaat uit een zestal posten uit de projectbegroting, waarbij het soms gaat
om het verschuiven van posten uit de projectbegroting terug naar de gemeente(n) en soms om een extra bijdrage van de gemeenten en/of provincie. De stuurgroep adviseert de gemeente om door te gaan vanwege de al gemaakte kosten, met een extra bijdrage.

Tegelijk met de geheimhouding van de financiering van de brug is er ook een geheimhoudingsafspraak voor de te nemen verkeersmaatregelen.

Harrie van der Laan van oppositiepartij POV noemt de geheimhouding “heel apart” op Twitter:


De volgende onderdelen komen voor rekening van Zaanstad:
D – Kosten voor (sneller/stabieler) bedieningswerk (helft) € 450.000,-
J – Kosten voor wachtplaatsen (helft) € 137.500,-
K – Kosten voor baggeren € 285.000,-
Totaal ‘extra’ Zaanstad € 872.500,-

Verder is besloten dat de te nemen verkeersmaatregelen aan de Ned Benedictweg definitief worden.  De kosten voor een betrouwbaar en daardoor duurder bedieningswerk worden verdeeld tussen Zaanstad en Wormerland. De provincie investeert een  van € 1.120.000 in duurzame inrichting van de Ned Benedictweg, voor een deel in de vorm van HIRB subsidies. In totaal legt de provincie 9,6 miljoen bij op het project en dat is een belangrijk motief geweest voor de stuurgroep om te oordelen (dd 5 september 2017) dat het project vooral door moet gaan. Stoppen zou betekenen dat de gemeente de brug zelf moet financieren. Dan zou de uitgaven voor de gemeente Zaanstad geen € 6,55 miljoen maar € 12,985 miljoen bedragen.

Zaanbrug conform eerder besluit (MIP) €5.250.000
Indexering van 2010 naar 2017 € 435.750
Extra kosten overige maatregelen € 872.500
Totaal aandeel Zaanstad €6.558.250 (28,8%)

Voor de brug ligt een ontwerp dat is opgesteld en gepresenteerd in 2015, door architect Joris Smits van Royal Haskoning DHV . Zie hieronder:

Bron:
Zaanstad, 3 juli 2018

https://zaanstad.notubiz.nl/document/6619859/1

 

Zie ook: Zaanstad Nieuws:

Ned Benedictweg definitief tweemaal op de schop

En eerder, drie maanden na het besluit om door te gaan tegen een projectoverschrijding bij Aanbestedingsnieuws:

NoordHolland bereidt aanbesteding Zaanbrug voor

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *