Uitstel aanbesteding N279: Brabant wil toch vast aan de slag – Aanbestedingsnieuws

Uitstel aanbesteding N279: Brabant wil toch vast aan de slag

Noord-Brabant heeft nog steeds geen zicht op de planning van de aanbesteding voor de omstreden werkzaamheden aan de N279 Veghel-Asten, waarover Aanbestedingsnieuws eerder berichtte. Blijkens de agenda staat het onderwerp op de agenda voor 18 mei.

Zie:

https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/0931bd4f-85c9-428a-8892-0dd28369a295

In 2018 is daarvoor een Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld. Dat is een bestemmingsplan dat niet door de gemeente maar door de Provincie wordt vastgesteld, een nieuw type plan, dat komt uit de nieuwe Wro en alleen onder de kabinetten Rutte is gebruikt, en met name in Brabant. Het onderwerp PIP is dan ook nogal exotisch en taai. Wat anders voor de kort gedingrechter van de bestuurskamer zou liggen, komt nu direct voor de Raad van State. Op het PIP zijn 69 individuele bezwaren ontvangen.

©Google Maps 2020

In een eerder persbericht liet Brabant al weten dat de plannen voor de Raad van State lagen via een blame game, Brabant kan natuurlijk ook kijken naar waarom zijn plannen zo veel bezwaren ontmoeten. We maakten er daarom maar van dat de weg was vertraagd door Corona. Ook niet waar. Jah, als men dan toch fantaseert dat het niet aan de provincie zelf ligt, doe dan de nieuwe Zwarte Piet. Aanbesteding N279 vertraagd door Corona

Volgens de oorspronkelijke planning zou een aanbesteding starten in het eerste kwartaal van 2020. Volgens een brief van 24 april 2020 van C.J. van der Maat worden enkele “essentiële onderhoudsmaatregelen om de doorstroming en de veiligheid  te waarborgen ” wel alvast doorgevoerd. Bij nader lezen blijkt dat met name te gaan om flankerende Smart Mobility maatregelen.

“Om gesteld te staan voor een spoedige start van deze aanbesteding werken wij nu aan de afronding van het contract waarna de aanbesteding (tenderfase) direct aansluitend kan worden gestart. Na de definitieve gunning zal de geselecteerde marktpartij het referentieontwerp samen met de omgeving uitwerken tot een voorlopig ontwerp en vervolgens tot een definitief ontwerp. Vooruitlopend op de daadwerkelijke bouwfase zullen er voorbereidende werkzaamheden zichtbaar zijn, zoals het verleggen van kabels en leidingen. Ook blijft de provincie in overleg met de eigenaren over de noodzakelijke grondverwervingsdossiers.

Zoals recent in de Statenmededeling 7e Voortgangsrapportage SmartwayZNL aangegeven zijn we, in samenwerking met het regionale bedrijfsleven wel al gestart met een aantal flankerende (Smart Mobility) maatregelen, zowel gericht op personenvervoer als op de logistiek om de doorstroming en veiligheid te bevorderen. Desondanks streven we uiteraard naar een spoedig verder verloop van de planning om tot realisatie van een toekomstbestendige N279 over te kunnen gaan. Wanneer wij meer duidelijkheid kunnen geven over de verdere planning zal ik u hierover informeren.

Aanbestedingsnieuws vraagt zich af of dat dan wel de veiligheid op orde heeft en of een doorstromingsmaatregel ook voorrang zou moeten krijgen op de gunning. Om zonder aanbesteding aan de slag te gaan, daar valt nog wat voor te zeggen als het gaat om verkeersveiligheid. Hier gaat het kennelijk vooral om “doorstroming” en veiligheid in het algemeen?

Is dat niet riskant gelet op de hoge boetes die de Europese Commissie kan opleggen voor het overtreden van de aanbestedingsplicht. En beslist de Raad van State niet ook over de doorstromings- en veiligheidsmaatregelen in het PIP? Dus wordt die dan gepasseerd?

Het onderwerp staat gemeld op de agenda als “voor kennisgeving aannemen”. Maar dat kan weleens veranderen.

Bron:

Memo van gedeputeerde van der Maat, Planning aanbesteding en realisatie N279 Veghel -Asten, 24 april 2020,

Agenda
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/0931bd4f-85c9-428a-8892-0dd28369a295#f0fe6904-1e62-4329-b8ee-15f38cd49ea3

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *