Advieswerkzaamheden bouwprojectmanagement nieuwbouw OBC Bemmel – Aanbestedingsnieuws

Advieswerkzaamheden bouwprojectmanagement nieuwbouw OBC Bemmel

Foto: Google Maps

De gemeente Lingewaard heeft als opdrachtgever het voornemen om een nieuw onderwijsgebouw en nieuwe sportvoorziening voor OBC Bemmel te realiseren. OBC Bemmel is een school voor voortgezet onderwijs met afdelingen voor tweetalig havo/vwo (tto), vwo, havo en vmbo-tl. Het voedingsgebied bestaat vooral uit de gemeente Lingewaard, gemeente Overbetuwe en Nijmegen noord. De school heeft momenteel ruim 1.500 leerlingen, de nieuwbouw in combinatie met de huidige huisvesting in De Essenpas moet plaats bieden aan 1.306 leerlingen. Hierbij hoort een ruimtebehoefte van de school, van 8.833 m2 BVO, waarvan maximaal 4.700 m2 BVO nieuwbouw. Voor de sportvoorziening is het uitgangspunt dat dit een sporthal met kantine en tribunevoorziening zal worden met een ruimtebehoefte van ca. 2.200 m2 BVO. De sportvoorziening zal zowel door OBC Bemmel als door lokale sportverenigingen gebruikt worden.

De locatie OBC Bemmel valt onder het bevoegd gezag van de Scholengroep Over- en MiddenBetuwe. OBC Bemmel beschikt momenteel over twee gebouwen: De Heister (inclusief sporthal) en De Essenpas (inclusief gymzaal). De huidige situatie is dat leerlingen van vmbo-t gehuisvest zijn in De Essenpas, de rest van de leerlingen zit in De Heister. De Heister is een verouderd gebouw, ca. 40 jaar oud. In het IHP van de gemeente Lingewaard (08 januari 2019) is vastgesteld dat voor De Heister
vervangende nieuwbouw zal worden gerealiseerd. Omdat in De Essenpas momenteel sprake is van een ruimteoverschot, zal een deel van de ruimtebehoefte ingepast worden in de bestaande huisvesting.

Met de vervangende nieuwbouw voor de locatie De Heister werkt de school aan toekomstbestendige huisvesting, waarbij de beide gebouwen in elkaars nabijheid zijn gesitueerd. Het ambitieniveau voor de nieuwbouw van de onderwijshuisvesting is
energieneutraal (ENG) en gemiddeld Frisse Scholen Klasse B. In de nieuwe situatie is er niet meer sprake van twee losse gebouwen met ieder de ‘eigen’ leerlingen. De ambitie voor de toekomstige situatie is dat er één OBC Bemmel is, waarbij alle leerlingen zich door beide gebouwen bewegen. De nieuwbouw zal dus zo dicht mogelijk bij de huidige Essenpas worden gesitueerd.

De aan besteding volgt de niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure.

De door de bouwprojectmanager te verrichten werkzaamheden (Opdracht; hoofdlijnen):
Opdrachtverstrekking zal per fase plaatsvinden.
De Opdracht omvat de volgende projectfasen (overeenkomstig fasering Standaardtaakbeschrijving STB 2014-1; in geval van een opdracht voor alle fasen):
Fase Ontwerpteam
4. Fase Voorontwerp (VO)
5. Fase Definitief Ontwerp (DO)
6. Fase Technisch Ontwerp (TO)/Bestek
7. Fase Prijs- en Contractvorming
Fase Uitvoering
8. Fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO)
9. Fase Uitvoering – Directievoering
10. Fase Gebruik/Exploitatie

Gunningscriterium: de economisch meest voordelige Inschrijving vastgesteld op basis van de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). 

Bron: Tenderned 30 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/226603

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *