Uitgifteautomaten voor warme dranken Overbetuwe – Aanbestedingsnieuws

Uitgifteautomaten voor warme dranken Overbetuwe

Pixabay, https://pixabay.com/nl/users/Skitterphoto-324082/

De gemeente Overbetuwe ligt in Gelderland, midden in het gebied van de stadsregio ArnhemNijmegen, en daar houden ze wel van een bakkie pleur. Doel van deze aanbesteding is dan ook op transparante wijze te komen tot een overeenkomst met een
ervaren en betrouwbare marktpartij  die de levering van de uitgifteautomaten voor warme dranken en met koud watervoorziening, inclusief bijbehorende ingrediënten en inclusief het correctief en preventief onderhoud gaat verzorgen. De automaten zijn verdeeld over 4 locaties in het dorp Elst.
Onder de overeenkomst vallen de volgende opdrachten:
– Levering van 12 automaten met koud watervoorziening waarvan 7 automaten voorzien van een onderzetkast.
– Levering van 2 automaten zonder koud watervoorziening.
– Levering van 2 kannentapautomaten op krachtstroom inclusief onderkast.
– Levering van de ingrediënten die via de automaat verstrekt worden.
– Levering van aanvullende supplies zoals roerstaafjes, suiker sachets, thee.
– Uitvoering van preventief en correctief onderhoud aan de geleverde automaten.
– Levering en afvoeren van een drankenautomaat voor de vierdaagse.

Voor deze opdracht is een programma van eisen opgesteld en bijgevoegd. Het programma van eisen bestaat uit een pakket van eisen met een knock-out karakter; het niet voldoen of kunnen voldoen aan één van deze eisen leidt tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure. Mocht geïnteresseerde zich niet kunnen vinden in één of meerdere eisen van het programma
van eisen, dan dient geïnteresseerde dit aan te geven in de nota(‘s) van inlichtingen. Aan de hand daarvan beslist de aanbestedende dienst wat voor gevolgen dit heeft voor de aanbestedingsprocedure. Met het indienen van een inschrijving gaat inschrijver expliciet akkoord met alle al dan niet aangepaste eisen uit het programma van eisen. 

NDR: Omdat blijkbaar in de offerteaanvraag geen milieuvriendelijke bekertjes of zo werden gevraagd hebben we dat even nagekeken in het PvE. Ook daar wordt er niet om gevraagd. We mogen dus aannemen dat dit anders voorzien is. Verder vielen ons in het PvE een paar dingen op. “De twee (2) te leveren kannentapautomaten dienen ook eenzelfde zetsysteem te hebben welke kan/mag afwijken van die van de ‘standaard’ automaten.”  en “Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren onder naam van de opdrachtnemer worden minimaal drie werkdagen van tevoren aangemeld via gebouwbeheer@overbetuwe.nl.” Dit dan weer gevolgd door “Opdrachtnemer dient binnen vier uur na storingsmelding een bevestiging van de melding te geven en binnen 24 uur een onderhoudsmonteur ter plekke te hebben” … die dan drie dagen eerder is aangemeld?

Terug naar de aanvraag:

Om inschrijvers meer inzicht te geven in de opdracht is er gelegenheid het gemeentehuis te bezichtigen. Deze schouw zal plaats vinden op vrijdag 10 december 2021. U dient uiterlijk maandag 6 december vóór 15:00 uur kenbaar te maken dat u deel wilt nemen aan deze schouw door een bericht te sturen via de berichtenmodule van CTM onder vermelding van ‘Schouw’. Voor de schouw is één persoon per inschrijver toegestaan.

Deze opdracht betreft een overheidsopdracht met een geraamde waarde van €315.000,-.  De
maximale waarde van de opdracht betreft €340.000,-. De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, gepland van 12 juli 2022 tot en met 11 juli 2027, met een optie tot eenzijdige
verlenging door de aanbestedende dienst van tweemaal één jaar. De aanbestedende dienst volgt voor de aanbesteding een Europees openbare procedure. De inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium
‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV).

Bron: Tenderned woensdag 2 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/245442

1 thought on “Uitgifteautomaten voor warme dranken Overbetuwe

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *