Engineering en realisatie verbouwing Het Klooster Nuenen – Aanbestedingsnieuws

Engineering en realisatie verbouwing Het Klooster Nuenen

Het Klooster Nuenen. Foto’s: ©Gemeente Nuenen

In de gemeente Nuenen is ‘Het Klooster’ sinds 1989 als cultureel centrum in gebruik. Omdat er vanwege uitgesteld onderhoud een renovatie noodzakelijk is gebleken, heeft de gemeente ook het plan opgevat deze te combineren met een algemene herinrichting van het gebouw. Hiermee wil de gemeente Het Klooster een open en bruisend hart voor de gemeenschap maken. De doelstelling van de gemeente is om op die manier een toekomstbestendige accommodatie te realiseren.
Samen met Braaksma & Roos Architecten B.V. en Boink Project & Energiemanagement is hiervoor een definitief ontwerp en werkbeschrijving uitgewerkt. Dit DO+ wordt ter beschikking gesteld in de gunningsfase en moet verder uitgewerkt worden tot een uitvoeringsgereed ontwerp (UO). Dit UO moet tenslotte gerealiseerd worden. De gemeente wil een opdrachtnemer selecteren die deze engineerings- en realisatieopdracht gaat uitvoeren.

Er is gekozen om een aanneemovereenkomst aan te gaan met een hoofdaannemer (waaronder eventueel adviseurs en onderaannemers kunnen vallen) voor zowel engineering als de realisatie. De controle op de E- en W-stukken en de constructie vindt vanuit de gemeente plaats. Voor de esthetische begeleiding is een stelpost opgenomen in de inschrijfsom, deze vindt onder verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer plaats. De aanneemovereenkomst omvat de opdracht tot het realiseren van de fysieke werkzaamheden, gebaseerd op de volgende aspecten:
Bij dit traject vindt de aanbesteding plaats op basis van een DO+. De opdrachtnemer moet de stukken vervolgens uitwerken naar een TO en vervolgens UO.
Het taakstellend budget wat is vastgesteld op basis van de inschrijving in deze aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van het werk (bouwkundig, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig) op basis van het door het ontwerpteam van de opdrachtgever opgestelde DO+.

In deze projectopzet komen engineering- en uitvoeringsteam samen. Er is daarom sprake van een samengevoegde opdracht. Voordeel hiervan is dat door uitvoeringskennis in te brengen in de engineeringfase een betere integratie van zowel programma en ontwerp als uitvoering kan worden bereikt en tegelijk coördinatiekosten en mogelijke faalkosten kunnen worden gereduceerd. Deze voordelen gelden niet alleen voor de opdrachtgever maar zeker ook voor de opdrachtnemer. De risico’s voor beide organisaties worden hierdoor dan ook beperkt ten opzichte van de traditionele organisatievorm. Door een eventuele onderverdeling van de opdracht in percelen worden de bovengenoemde doelstellingen van deze projectopzet mogelijk teniet gedaan: er zal dan immers een situatie ontstaan waarin een architect, adviseur en aannemer verplicht moeten samenwerken. Om deze reden wordt de opdracht dan ook niet in percelen opgedeeld. De duur van de opdracht is tot en met de realisatie en oplevering van het verbouwde klooster inclusief een onderhoudstermijn van twaalf maanden. Hierbij is de verwachting dat het UO en (STABU)bestek 3- 4 maanden na de definitieve gunning gereed zijn (juli-augustus 2022). De realisatie van dit plan kan dan starten na de bouwvak 2022. 


In grote lijnen zullen de werkzaamheden inhouden:
• Bouwfysische voorzieningen: De bestaande gevels van een groot gedeelte van de oudbouw van het pand wordt intern na-geïsoleerd en bestaande kappen met dakkappellen alsmede bestaande kozijnen worden aangepast of vernieuwd met als doel tot verbetering van klimaat en comfort te komen.
• Elektrotechnische installaties: De bestaande elektrotechnische installaties worden verder aangepast en uitgebreid dan wel vernieuwd op basis van de aanpassingen in de diverse ruimten van het gebouw. De diverse krachtgroepen worden vernieuwd en op basis van de nieuwe inrichting van de diverse verblijfsruimten worden nieuwe afwerking van de elektrotechnische
installaties aangebracht. De verlichting wordt vernieuwd naar volledige LED-uitvoering. Een nieuw datanetwerk wordt aangebracht incl. de diverse gebruikers- en theatervoorzieningen voor betreffende specifieke ruimten in het gebouw. In het kader van duurzaamheid worden een aantal zonnepanelen systemen aangebracht op de bestaande platte daken van het
gebouw.
• Werktuigbouwkundige installaties : De bestaande centrale verwarming wordt vervangen waarbij de bestaande hoofdstookruimte gezamenlijk met een warmtepompsysteem als Hybride oplossing gaat fungeren. Aanvullend wordt in de verblijfsruimten een individueel naverwarming-/koelsysteem toegepast middels een lucht/lucht warmtepompsysteem. De
ventilatie wordt volledig in balansventilatie met warmteterugwinning in diverse zones uitgevoerd. De gehele vernieuwde klimaatinstallatie wordt met een nieuwe centrale regeling aangestuurd en gemonitord. De bestaande sanitaire installaties worden vernieuwd.
• Veiligheidsinstallaties: t.b.v. de veiligheid van de personen / bezoekers in het gebouw wordt er een volledige sprinklerinstallatie gecombineerd met een brandmeld- en ontruimingsinstallatie aangebracht.

Voor de engineering en uiteindelijke verbouwing van Het Klooster is op basis van het DO+ krediet beschikbaar gesteld door de raad van de gemeente Nuenen. Binnen dit krediet is er een maximaal bedrag van €7.100.000,- exclusief btw beschikbaar voor engineering en realisatie van de werkzaamheden aan Het Klooster. Dit bedrag zal als plafondbedrag worden opgenomen in de gunningsleidraad. De aanbestedende dienst gaat de inschrijvingen beoordelen op basis van het gunningscriterium beste
prijs-kwaliteitsverhouding, wat inhoudt dat de aanbestedende dienst naast prijs de inschrijvingen beoordeelt op kwaliteit. De lezer zal inmiddels begrepen hebben dat de gevolgde procedure, de niet-openbare procedure is. Dat wil zeggen dat er twee fasen zijn, een selectiefase waar iedere geïnteresseerde zich kan aanmelden en een gunningsfase.

Bron: Tenderned woensdag 2 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/245358

1 thought on “Engineering en realisatie verbouwing Het Klooster Nuenen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *