Tijdelijke huisvesting De Regenboogschool Gemeente Altena – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke huisvesting De Regenboogschool Gemeente Altena

Foto: Starcabin.nl

Om de nieuwe huisvesting van de Regenboogschool en kinderdagopvang te kunne realiseren is gedurende de bouw een tijdelijke huisvesting nodig, zie hiervoor ook http://www.aanbestedingsnieuws.nl/aannemer-nieuwbouw-regenboogschool-en-kinderopvang-nieuwendijk/.

De opdracht bestaat uit drie onderdelen:
1. Het eenmalig plaatsen van het tijdelijke gebouw conform alle eisen.
2. De huur van het tijdelijke schoolgebouw;
3. Na einde van de huurovereenkomst dient het tijdelijke schoolgebouw verwijderd te worden inclusief het in originele staat terugbrengen van het terrein.

De units waarmee wordt ingeschreven dienen tijdens de gehele looptijd van de opdracht van voldoende kwaliteit te zijn om op een passende wijze de kinderen in te huisvesten. Indien de units, waarmee wordt ingeschreven, van onvoldoende kwaliteit zijn wordt de inschrijving ter zijde gelegd. Dit ter beoordeling aan de opdrachtgever.
Ter verificatie van de voldoende kwaliteit dient de inschrijving de volgende informatie te bevatten:

  • Tekening met opstellingsvoorstel;
  • Technische informatie omtrent de units waaruit blijft dat deze voldoen aan de gestelde eisen;
  • Beschrijving van de kwaliteit van de aangeboden units;
  • Beschrijving van huidige staat van onderhoud van de aangeboden units. Dit te onderbouwen met recente foto’s van de units. Deze foto’s zullen leidend zijn als referentie voor de kwaliteit die geplaatst gaat worden.
  • Duidelijke omschrijving van de staat van onderhoud van de aangeboden units. Uitgangspunt is dat de aangeboden units in goede staat van onderhoud zijn, zonder gebreken die normaal gebruik in de weg staan.

De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 juli 2021. De termijn dat de school wordt ondergebracht in het tijdelijke schoolgebouw beslaat in beginsel een periode van 13 maanden. Een verdere uitloop is onwaarschijnlijk, doch niet op voorhand uit te sluiten. De vaste duur van de huurovereenkomst is daarom 13 maanden en deze eindigt op 31 juli 2022. De
overeenkomst wordt vervolgens stilzwijgend verlengd tot schriftelijke wederopzegging van de opdrachtgever. Deze wederopzegging vindt uiterlijk vier weken vooraf plaats (einddatum van de overeenkomst is dus niet per laatste dag van de maand). De duur van de verlenging is afhankelijk van de bouwduur van de school. Na het aflopen van de overeenkomst krijgt de opdrachtnemer 4 weken de tijd om het tijdelijke schoolgebouw te verwijderen en het terrein in originele staat terug te brengen. Voor deze termijn is de opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever. Door het doen van een inschrijving, garandeert de inschrijver dat de tijdelijke huisvesting op 1 juli 2021 daadwerkelijk volledig operationeel is opgeleverd.
Deze opleverdatum is een fatale termijn. Aangezien de units worden geplaatst op openbaar terrein zal er geen georganiseerde schouw plaatsvinden. Iedere inschrijver heeft de mogelijkheid de locatie vrij te bezoeken. De locatie is aan de Hasselmanstraat te Nieuwendijk, tussen de bestaande Regenboogschool en de dokterspraktijk.

Omvang van de levering
Aantal en omvang:
8 lokalen van minimaal 44 m2;
2 lokalen van minimaal 53 m2;
2 lokalen van minimaal 66 m2 (deze lokalen dienen aan elkaar gekoppeld te zijn, tevens voorzien in een dubbele tussendeur die beide ruimten verbindt);
Bovenstaande 12 lokalen dienen minimaal 6 meter breed te zijn;
2 spreekruimtes minimaal 18m2;
IB ruimte minimaal 18m2;
Teamkamer met pantry van minimaal 39 m2;
Gangen, toiletten (3 units, gedifferentieerd in toilethoogte) en garderobes (minimaal 250 voorzieningen);
Ruimte voor algemene voorzieningen (zoals NUTS), werkkast, 1 entree met dubbele deuren en de nodige vluchtdeuren (ook te gebruiken als entree);
Inpandige trapvoorziening (noodtrap mag buiten worden voorzien);
Optioneel:
1 magazijn minimaal 18 m2.

De opdracht omvat de volgende hoofdactiviteiten:
Het opstellen van een Plan van Aanpak, waarin is opgenomen de gehele planning vanaf start werkzaamheden tot aan de oplevering, de projectorganisatie en communicatie, de goedkeuringsprocedure van documenten en producten, de opleverprocedure en de nazorg na oplevering. Specifiek wordt aan leverancier gevraagd om in het Plan van Aanpak op te nemen hoe zij omgaan met veiligheid van alle stakeholders. Dit betreft veiligheid van mensen van leverancier, of werkzaam in naam van leverancier. Maar ook van gebruikers en derden die op het terrein werkzaam zullen zijn.
Het maken van het ontwerp (bouwkundig, terrein en installaties) in overleg met de werkgroep/opdrachtgever. De ontwerptekeningen behoeven de goedkeuring van de werkgroep voordat de productie en verdere realisatie kan plaatsvinden.
Het aanvragen en verkrijgen van de omgevingsvergunning, inclusief alle daarbij behorende werkzaamheden en documenten;
Het aanvragen en verkrijgen van de vergunning brandveilig gebruik, inclusief alle daarbij behorende werkzaamheden en documenten.
Het verkrijgen van de benodigde aansluitingen in overleg met de betrokken adviseurs wordt door opdrachtgever gedaan. Er is reeds een aanvraag voor de E-aansluiting ingediend met een aansluitwaarde van 3×160 kVA. Het aansluiten van de units op riolering, water en elektra zal door leverancier gedaan worden.
Het coördineren van nutsbedrijven ten behoeve van de aanleg van de nutsaansluitingen.
Het opstellen van een opleverdossier met daarin opgenomen:
o Revisie tekeningen (indien relevant agv doorgevoerde wijzigingen);
o Gebruiksaanwijzingen (met name de installaties);
o Onderhoudsvoorschriften en schoonmaak adviezen;
o Klachten procedure met calamiteiten nummers;

Bron: Tenderned 22 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/217594

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *