Schoonmaakdiensten Limburgs Museum Venlo – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakdiensten Limburgs Museum Venlo

Laatst geupdate op februari 7, 2021 door redactie

Foto: Limburgs Museum

Het Limburgs museum verzamelt, toont en vertelt verhalen van Limburg. Het biedt verrassende perspectieven op het verleden, heden en toekomst van Limburg en van de wereld om ons heen. Limburg is een bijzondere provincie. Hier vestigden zich de eerste mensen en later de eerste boeren. Hier kwamen de Romeinen ons land binnen, hier leefden de eerste christenen en ontstonden de eerste steden. Naast deze rijke geschiedenis laat het museum het Limburg van vandaag zien.

Het Limburgs Museum wenst overeenkomsten af te sluiten met een opdrachtnemer voor de levering van schoonmaakonderhoud (dagschoonmaak). De overeenkomst heeft een looptijd van één jaar, met een aan de opdrachtgever toekomende optie tot verlenging van één keer drie jaar en daarna twee keer twee jaar, zodat de maximale looptijd van de overeenkomst acht jaar kan bedragen. De voor de oorspronkelijke contractperiode van één jaar overeengekomen bepalingen blijven tijdens de verlengingen onverkort van kracht. Wanneer de procedure volgens planning verloopt en bij de thans geplande oplevering van de verbouwing in het Limburgs Museum, heeft de opdrachtgever de intentie de overeenkomsten op 1 juni 2021 in te laten gaan. 

Het schoonmaakonderhoud is momenteel ondergebracht bij één opdrachtnemer. Een geanonimiseerd overzicht van de huidige
medewerkers ten behoeve van schoonmaakonderhoud op de locaties is toegevoegd in de aanbestedingsdocumenten.
Voor het schoonmaakonderhoud wil de opdrachtgever gebruik maken van een resultaatgerichte dagschoonmaak in combinatie met werkprogramma’s. Daaronder valt ook het dagelijkse schoonmaken van plaatselijke vervuiling op het separatieglas. De glasbewassing binnen- en buitenzijde en separatieglas maakt geen deel uit van deze aanbesteding c.q.
opdracht.

De opdrachtgever sluit met de opdrachtnemer een overeenkomst. Het betreft de levering van diensten van
schoonmaakonderhoud voor het Limburgs Museum, Keulsepoort 5, Venlo. De werkzaamheden omvatten:
Levering van schoonmaakdiensten interieur inclusief de levering van bijbehorende artikelen (schoonmaakmiddelen, doekjes etc.). Er dient gebruik te worden gemaakt van eigen machines en materialen.
De opdrachtnemer dient kleine technische storingen, welke tijdens de werkzaamheden opvallen, te rapporteren aan de contactpersoon van de opdrachtgever.
Daarnaast kunnen diverse periodieke en additionele werkzaamheden op afroep tot de behoefte behoren. Hierbij valt dan te denken aan dieptereiniging, reinigen van vloerbedekking, etc.
Het vullen van de sanitaire dispensers.
Ledigen van de afval-, prullen- en bekerbakken.

Het te onderhouden oppervlakte is circa 2200 m2.  Het te onderhouden oppervlakte kan gedurende de contractperiode in omvang en samenstelling veranderen. Mocht dit aan de orde zijn dan zal de overeenkomst naar rato aangepast worden aan de wijziging. Bij de opdrachtgever wordt gedurende 7 dagen per week schoongemaakt. Gedurende de looptijd van het contract worden extra sluitingsdata tijdig gecommuniceerd met de opdrachtnemer. Opdrachtgever beschikt voor de uitvoering van de werkzaamheden over een budget per jaar van €80.000,- excl. btw. Dit bedrag wordt in deze aanbesteding gebruikt als plafondbedrag. Een inschrijving met een aanneemsom per jaar boven dit bedrag zal als niet passend worden beschouwd en terzijde worden gelegd. 

Gegadigden worden in de gelegenheid gesteld een rondgang te maken door het Museum. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dan kan dat met maximaal 2 personen per genodigde. Aanmelding voor de schouw dient uiterlijk op 29 januari 2021 voor 12:00 uur te hebben plaatsgevonden door het sturen van een bericht via de berichtenmodule van Tenderned, onder vermelding van de naam van de organisatie en de namen van de personen die de schouw meelopen met vermelding van een telefoonnummer waarop u te bereiken bent. Omdat de maatregelen i.v.m. Corona een gezamenlijke schouw onmogelijk maken zal de schouw per onderneming moeten plaatsvinden en kan het zijn dat de schouw over meerdere dagen plaats zal vinden. Alsdan overleggen wij met degenen die zich hebben aangemeld om afspraken over de rondgang te maken.

De offertes worden door een beoordelingsteam op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), zijnde de beste prijs/kwaliteitsverhouding beoordeeld. Het beoordelingsteam bestaat uit ter zake deskundige medewerkers van opdrachtgever.

Bron: Tenderned 22 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/217599

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *