Aannemer nieuwbouw regenboogschool en kinderopvang Nieuwendijk – Aanbestedingsnieuws

Aannemer nieuwbouw regenboogschool en kinderopvang Nieuwendijk

Foto: Pixabay.com

De opdracht van de gemeente Altena behelst  in hoofdzaak de nieuwbouw van de Regenboogschool en kinderopvang. De nieuwbouw omvat een één-laags gebouw dat voldoet en aansluit op huidige eisen en kenmerken met betrekking tot circulariteit en duurzaamheid (energie-neutraal, biobased materiaalgebruik, etc).

Het project bestaat uit de nieuwbouw van een school met kinderdagopvang. De Primair Onderwijs school kent een 11/12 tal klaslokalen, waar ongeveer 250 leerlingen dagelijks onderwijs krijgen aangeboden gebaseerd op het KiVa principe. Dit betekent dat de school volgens een programma werkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit is een schoolbreed programma gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. Met behulp van KiVa werkt de school aan het versterken van de sociale vaardigheden en de sociaalemotionele ontwikkeling van de kinderen. Het kinderdagverblijf is geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar en biedt opvang op werkdagen en in vakantieperioden. Het kinderdagopvang biedt ook voorschoolse (peuteropvang) en buitenschoolse opvang aan. De Regenboogschool krijgt een verbinding met de naastgelegen bibliotheek zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan de leesontwikkeling. Tevens vormt de bibliotheekruimte de doorgang van school naar de sporthal. De school zal een modern karakter krijgen in een open en transparante omgeving waar kinderen van alle leeftijden zich veilig zullen voelen. De school en kinderopvang zullen tijdens de nieuwbouw gehuisvest worden in tijdelijke units die tevens op het terrein bevinden. Dit brengt met zich mee dat er voldoende aandacht moet zijn voor veiligheid en geluidsoverlast (bijvoorbeeld tijdens CITO toets periode).
Locatie: Hasselmanstraat 1 te Nieuwendijk
Hoeveelheid: Het oppervlakte is ongeveer 1.890 m2.
– Start bouw eind 2020;
– Oplevering nieuwbouw + terrein uiterlijk juli 2021.
Het ontwerpteam, welke bestaat uit een architect inclusief zijn adviseurs, heeft samen met de gemeente en gebruikers gewerkt aan de totstandkoming van het Definitief Ontwerp (DO) van het project. Op basis van dit DO met bijbehorende contractdocumenten zal een bouwteampartner worden geselecteerd. In bouwteamverband zal worden gewerkt aan het bestek en een uitvoeringsgereed
ontwerp op basis van een bouwteamovereenkomst.

Voor de in de aanbestedingsdocumenten omschreven werkzaamheden is het taakstellend budget beschikbaar voor bouwkundige, terrein- en installatietechnische werken van:
€ 2.571.000,00,– totale bouwkosten, inclusief trafo en nutsaansluitingen, algemene bouwplaatskosten, algemene kosten, winst & risico en indexering, exclusief BTW

Bron: Tenderned 7 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/192027

 

1 thought on “Aannemer nieuwbouw regenboogschool en kinderopvang Nieuwendijk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *