Klachten via aanbestedingsexperts stabiel rond de 60 – Aanbestedingsnieuws

Klachten via aanbestedingsexperts stabiel rond de 60

Het aantal klachten bij de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA) is stabiel gebleven. Tussen 1 maart 2017 en 1 maart 2018 zijn 59 klachten ingediend. Daarvan zijn er door de Commissie 42 in behandeling genomen. Een jaar eerder waren dat 57 klachten. De doorlooptijd ervan is gemiddeld 35 dagen.

Het aantal deelklachten is wel toegenomen: werden er vorig jaar 88 deelklachten ingediend, in dit rapportagejaar waren dat er 117. Volgens het CvA worden vaker klachten ingediend waarin geen kritieke termijnen meer spelen. Als er wel kritieke termijnen spelen, zijn aanbestedende diensten steeds minder bereid om vervolgbeslissingen in de lopende aanbestedingsprocedure op te schorten, gedurende de klachtbehandeling.

In de gevallen waarin een klacht (gedeeltelijk) gegrond is verklaard en er kritieke termijnen speelden, is in 5 van de 8 gevallen gebleken dat de aanbestedende dienst het advies naast zich neer heeft gelegd.

In de jaarrapportage reflecteert de Commissie van Aanbestedingsexperts op hun eigen rol. Opmerkelijk is dat ze zichzelf ook quasi-aanbestedingsrechter noemen en als optie voorhouden dat ze daar afstand van nemen.

Die rol zou kunnen worden gekenschetst als die van quasi-rechter die niet-bindende juridische oordelen in concrete aanbestedingsgeschillen geeft. Zoals hiervoor al is aangegeven, kan de Commissie die rol in haar
huidige opzet en met haar huidige taakstelling en werkwijze ook in de toekomst blijven vervullen.

[…]

Zo zou de CvAE enerzijds met meer bevoegdheden kunnen worden uitgerust om daadwerkelijk een effectieve rol te kunnen vervullen in lopende aanbestedingsprocedures, in aanvulling op
het huidige systeem van rechtsbescherming dat met name door ondernemingen niet als positief wordt gewaardeerd.

Een andere optie is dat de CvAE juist afstand gaat nemen van haar rol als quasi-aanbestedingsrechter en zich minder ‘oordelend’ uitspreekt over de vraag wat in een concrete aanbestedingsprocedure niet
goed is gegaan. In plaats daarvan zou de CvAE zich in die opzet veel meer kunnen gaan bezighouden met de vraag welke lessen aanbestedende diensten voor de toekomst kunnen trekken uit de feiten en omstandigheden die zich in een concrete aanbestedingsprocedure hebben voorgedaan.

Bron: Commissie van Aanbestedingsexperts, 23 mei 2018

https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/sites/commissievanaanbestedingsexperts.nl/files/afbeeldingen/periodieke_rapportage_van_de_commissie_van_aanbestedingsexperts_14-05-2018_1_maart_2017_-_1_maart_2018.pdf

Fragment binnengekomen klachten:

 

 

 

 

1 thought on “Klachten via aanbestedingsexperts stabiel rond de 60

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *