Theater geluidsinstallatie Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer Etten-Leur – Aanbestedingsnieuws

Theater geluidsinstallatie Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer Etten-Leur

Foto: ©Nieuwe Nobelaer

Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer is uniek in Nederland, met podiumkunsten, bibliotheek en kunsteducatie onder één dak en één bestuur. Zie ook: Theater zaalstoelen, zitbanken en telescooptribunes Nieuwe Nobelaer Etten-Leur. Kruisbestuiving tussen deze disciplines is de unieke kracht. Voor de gemeenschap van Etten-Leur (en de nabije regio) is het nieuwe gebouw een plek voor ontmoeting, verbinding, presentatie, kunst, educatie en vermaak. Het ontwerp voorziet in volledige nieuwbouw van de bestaande culturele voorzieningen en zal o.a. een multifunctionele zaal, een kleine zaal, bibliotheek, repetitie- en educatiestudio’s, muziekstudio’s
en kantoren huisvesten. Het ontwerp voor de nieuwbouw speelt in op de veranderende omstandigheden voor hedendaagse cultuurcentra.
Analyse van de logistieke processen en stimulering van onderlinge kruisbestuiving tussen verschillende culturele disciplines zijn de basis geweest voor de lay-out van de plattegronden. Het resulteerde in een uiterst compact ontwerp, met een diabolo-vorm als centrale ruimte in het
gebouw. Grote glasvlakken in de gevel zorgen voor een vloed aan daglicht en een sterke relatie tussen binnen en buiten. Alle ruimten in het gebouw zijn ontworpen om meervoudig te gebruiken. De Multifunctionele Zaal kan als theater in schouwburgopstelling of als vlakke vloer theaterzaal worden gebruikt en wordt deels uitgevoerd met een inschuiftribune om manifestaties mogelijk te maken. Alle studio’s zijn
direct zichtbaar en bereikbaar vanuit de centrale gelegen huiskamer om ook ingezet te kunnen worden voor publieksfuncties. De multifunctionele huiskamer is geschikt voor manifestaties en evenementen.

De theater technische geluidsinstallaties is een belangrijk onderdeel van de voorzieningen in de verschillende ruimten:
• De Multifunctionele Zaal is in z’n diverse settingen volledig uitgerust voor verschillende settingen: theatervoorstellingen, concerten, popconcerten en manifestaties. De zaal is voorzien van takels/takelbanen, theaterlichtbruggen, decorhijsinstallatie, belichting en stoffering. De theater
technische geluid installatie moet al deze settingen kunnen bedienen.
• De kleedkamers bij de Multifunctionele Zaal worden voorzien van afluister installatie.
• De Huiskamer is de centrale ruimte in het gebouw, hij sluit aan op Entreehal, van hieruit vertrek je naar de activiteiten in de diverse ruimten. In de Huiskamer zijn enkele gridbuizen aangebracht bedoeld voor theaterspots ed om de diverse manifestaties en evenementen te ondersteunen. In
de Huiskamer zijn twee geluidsinstallaties, één omroepinstallatie en een installatie om de live evenementen op het te plaatsen podium geluidstechnisch te ondersteunen.

Het voorwerp van aanbesteding betreft o.a de (integrale) opdracht voor het leveren en werkend opleveren van een theater technische geluidsinstallatie in het kader van de nieuwbouw van het Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer te Etten-Leur aan de Parklaan te Etten-Leur.
Het werk bestaat (tenminste) uit de volgende onderdelen:

  • Het aanleveren van een 3-dimensionaal geluidsontwerp voor bovengenoemde ruimten op basis van het aan te leveren bestek, welke in de desbetreffende ruimten oplever gereed moeten kunnen functioneren;
  • Het aanleveren van een kabelplan;
  • Het leveren, installeren en inregelen van de theater technische geluidsinstallatie;
  • Voorzieningen derden aanduiden overeenkomstig demarcatie, definities en eventuele aanvullende benodigdheden;
  • De aannemer van deze opdracht en de overige theater technische partijen inclusief de bouwkundig aannemer dienen een coördinatieovereenkomst te sluiten.

De aanbesteding vindt plaats door middel van een nationaal openbare procedure conform het Inkoopbeleid van de gemeente Etten-Leur. De opdrachtgever is voornemens om met één partij een overeenkomst af te sluiten. De aanbestedende dienst stelt als gunningcriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Voor deze opdracht wordt dit vastgesteld op basis van de beste prijskwaliteitverhouding. Voor de opdracht geldt een uitvoeringsplanning met een vastgestelde en goed gekeurde opleverdatum. Voor 22 oktober 2021 dient de opdracht uitgevoerd en opgeleverd te zijn naar tevredenheid van de opdrachtgever.

Bron: Tenderned 19 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/195646

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *