Architect schoolgebouw Sterrenkwartier Nissewaard – Aanbestedingsnieuws

Architect schoolgebouw Sterrenkwartier Nissewaard

Foto: Google Maps

Het voorwerp van aanbesteding betreft het contracteren van een architect voor de nieuwbouw huisvesting aan de Galileilaan te Spijkenisse van de RKBS Paus Johannes, de CBS Marimba, een Gymnastiekzaal en een Kinderdagverblijf. Met deze selectie is Aanbestedende Dienst op zoek naar een architect. De opdracht van de architect omvat de volgende werkzaamheden:

  • Het maken van een aanbesteding gereed ontwerp voor het gebouw en het terrein (t/m VO+ incl. Aanvullende inhoudelijke eisen op bouwkundig gebied)
  • Het kostenmanagement
  • Het bouwfysisch advies
  • Dagelijkse aansturing van het ontwerpteam (constructeur, installatieadviseur en bouwfysisch adviseur).
  • Directievoering op esthetiek en bouwkundige kwaliteit tijdens de engineering en realisatie fase.

De opdracht wordt uitgevoerd op basis van een Programma van Eisen. In ontwerpteamverband wordt dit Programma van Eisen uitgewerkt tot VO+. Het ontwerpteam maakt bij uitvoering van de opdracht gebruik van BIM. Gegadigden dienen zich voor de gehele opdracht aan te melden, niet voor een gedeelte van de werkzaamheden van de opdracht. De overige adviseurs worden apart aanbesteed en vallen niet onder het Voorwerp van aanbesteding van de architect. Het gaat daarbij om  een  constructeur: constructief ontwerp (t/m VO+) en een installatie adviseur voor het installatie technisch ontwerp (t/m TO+).  De selectie van de overige adviseurs loopt parallel aan de selectie van de architect.
Het doel is om de overige adviseurs gecontracteerd te hebben ten tijden van gunning van de architect.


De bouwopgave:
• Als gevolg van verouderde huisvesting is nieuwe huisvesting voor basisscholen CBS Marimba (schoolbestuur VCPO) en RKBS Paus Johannes (schoolbestuur RVKO) op korte termijn noodzakelijk. De bouwopgave betreft gezamenlijke nieuwbouw voor de scholen met
aanpandig een gymzaal. Ook zullen kindpartners (peuteropvang en een buitenschoolse opvang) een plek krijgen in het gebouw. Het schoolgebouw dient het onderwijs zo optimaal mogelijk te faciliteren voor nu en naar de toekomst toe.
• De aanpandige gymzaal is bestemd voor de klokuren gym van de beide scholen. Buiten schooltijden zal de gymzaal door gemeente Nissewaard verhuurd worden.
• Het gebouw moet voldoen aan wet- en regelgeving (te denken valt aan het meest recente Bouwbesluit, Verordening en beleid van de gemeente Nissewaard, bijvoorbeeld als het gaat om toegankelijkheid). Het gebouw moet BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) worden opgeleverd.
• VCPO en RVKO hebben conform de Wet Primair Onderwijs onder voorwaarden het bouwheerschap overgedragen aan de gemeente Nissewaard. Daarmee is de gemeente Nissewaard verantwoordelijk voor de totale begeleiding van het nieuwbouwproces waaronder de voorbereidingen en realisatie.

Aan de Galileilaan, Spijkenisse, gemeente Nissewaard te Nederland wordt het nieuwe gebouw ontwikkeld. Het beschikbare perceel betreft de sportvelden naast de bestaande huisvesting, zoals weergegeven op de afbeelding bij dit artikel. De grond is eigendom van de gemeente Nissewaard.

Bron: Tenderned 19 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/195662

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *