Swifterring uitstel aanbesteding toont groter probleem rechtsbescherming – Aanbestedingsnieuws

Swifterring uitstel aanbesteding toont groter probleem rechtsbescherming

Ook de kwaliteits-lokale krant de Drontenaar vond het warrig. De uitleg die we kregen van de Provincie Flevoland over het uitstel van de Swifterringweg. Daar moest het asfalt worden verbeterd en enkele veiligheidsmaatregelen genomen bij de tunnelbak.

©Flevoland 2021

Het onderhoud van een deel van de Swifterringweg en het gehele naast de weg gelegen fietspad wordt door Provincie Flevoland enkele maanden uitgesteld. De asfalteringswerkzaamheden en de werkzaamheden aan het fietspad zouden op maandag 3 mei a.s. starten. Het is onderdeel van een groter project, er is een circulair viaduct aangelegd en gebruik maakt van biobrandstof en biobased verkeerdsborden en insectenhotels.

Volgens De Drontenaar gaat men met een andere aannemer dan beoogd aan de slag door de “discussie”. Als 2 honden vechten om een been?

De provincie meldt:

“Er is discussie ontstaan over de inschrijving van de aannemer aan wie Provincie Flevoland voornemens was het werk te gunnen. Om deze reden is de voorgenomen gunning ingetrokken. In verband met de korte periode die op dit moment nog rest tot aan de oorspronkelijke startdatum van 3 mei 2021 ziet de Provincie zich genoodzaakt de planning voor de uitvoering van het werk te herzien. Het kan enkele maanden duren voordat er gestart wordt met de werkzaamheden.

Uit kwaliteits-lokale Omroep Flevoland maakt Aanbestingsnieuws op dat er door een der inschrijvers een kort geding aanhangig is gemaakt en het onderhoud voor maanden is uitgesteld. Maar discussie is dus over de inschrijving van een aannemer. Niet over de aanbesteding zelf of de beoordeling, wat meestal het geval is. Klagen de inschrijvers over de (andere?) inschrijvingen? Dat vindt Aanbestedingsnieuws toch ook wel merkwaardig, maar het komt wel voor. Zeker als je weet dat sprake is van een relatieve beoordeling en een ander manipulatief zou hebben ingeschreven. En dat moet ook, dat ondernemers klagen tegen dit verschrikkelijke aanbestedingsrecht. Op zichzelf is dat een goede zaak.

In elk geval doet zich de situatie voor dat de uitvoering van veiligheidsmaatregelen worden uitgesteld en/of anders ondervangen dan beoogd, dóór de rechtsbescherming voor concurrerende ondernemers. Europees aanbestedingsrecht laat in de Rechtsbeschermingsrichtlijn weinig mogelijkheden open voor het garanderen van de verkeersveiligheid. Het is geen materiële wet maar wel een met zulke consequenties voor de inkoop dat die vertraagt bij zaken die geen uitstel verdragen. Zoals maatregelen voor de verkeersveiligheid.

Europa is daar ook mee bezig, met een nobel project: Edward. https://ec.europa.eu/transport/road_safety/project-edward-or-european-day-without-road-death_en Dat is een acroniem dat nogal luguber staat voor European Day Without Any Road Death. Waarom een day en niet een Year of een Century? Slachtoffers in het verkeer zijn aanzienlijk erger voor veel jonge mensen dan die hele Cojona en de situaties zijn vermijdbaarder dan veel ziekten. Zoals Nederland heeft bewezen is het aantal verkeersslachtoffers echt aanzienlijk terug te dringen met verkeersmaatregelen. Maar liefst 100.000 slachtoffers per vier jaar, dat klinkt als een oorlog. Met 25.000 Europese verkeersdoden per jaar is Europa dan ook echt oikofobisch. Een ongeluk kan echt de meest zorgvuldige bestuurder nog overkomen. Het treft veel jonge mensen.

Zeķer met het uitblijven van verkeersmaatregelen. Een aanbestedings-ongeluk. Het zou mooi zijn als de Aanbestedingsrichtlijnen daarop worden aangepast dat een verkeersveiligheidsmaatregel niet onnodig mag worden uitgesteld als gevolg van een rechtszaak. Iedereen met een rijbewijs rijdt uiteindelijk weleens over een slecht onderhouden rijweg. België bijvoorbeeld. Al die Europarlementariërs. Helemaal van Praag en Warschau op en neer naar Brussel. Maar ook de jaarlijkse vakantiegangers en road trips rond de Pasen, al die Duitsers op Zandvoort willen toch niet op de a1 op een Aanbestedingsuitgesteldeverkeersmaatregel stuiten?

Dat geldt natuurlijk helemaal als wegwerkzaamheden door aanbestedingsprocedures vertraging oplopen. Denk bijvoorbeeld ook aan de strooizout nachtmerrie waar nog jaren over doorgebakkeleid werd.

Het zou mooi zijn als de Aanbestedingsrichtlijnen daarop worden aangepast dat een verkeersveiligheidsmaatregel niet onnodig langer mag worden uitgesteld als gevolg van een rechtszaak. Maar zijn er wel aanbestedingsbetrokken Europarlementariërs? Misschien kan de aanbestedingsleeuwin in het Europarlement: Liesje Schreinemacher, het meenemen.

Zie eerder Bax: Schadevergoeding als Wezenlijke Wijziging

En

Schreinemacher geeft niet op: aanbesteden moet simpeler

 

Zie Ook:

https://www.dedrontenaar.nl/nieuws/swifterbant/233393/werk-aan-swifterringweg-uitgesteld-door-problemen-met-aanbested

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/232170/conflict-provincie-en-aannemer-onderhoud-swifterringweg-maanden-uitgesteld

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *