Sloop en nieuwbouw poppodium De Baroeg aanbesteding online – Aanbestedingsnieuws

Sloop en nieuwbouw poppodium De Baroeg aanbesteding online

Aanbestedingsnieuws vond een aanbesteding voor de sloop en nieuwbouw van poppodium De Baroeg. Hela hola. Wist iedereen dat al? Waarschijnlijk niet, want de opdracht staat niet op TenderNed, maar alleen op Negometrix. En de opdracht op TenderNed klonk een heel stuk minder drastisch. De Baroeg was toch bijna de enige reden in het leven van de Amsterdamse afdeling van Aanbestedingsnieuws om ooit nog naar Rotterdam te komen. We hebben er Agnostic Front nog gezien. Echt knus, je kon heel dichtbij staan. Echt eng, tussen allemaal Rotterdammers.

Rotterdam zoekt een bouwteam daarvoor.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Advies- en ontwerpwerkzaamheden tijdens de Bouwteamfase
b. Sloopwerkzaamheden en asbestsanering Poppodium Baroeg
c. Nieuwbouw Poppodium Baroeg
d. Samenhangende werkzaamheden buitenruimte

Voor de platanen ook niet al te best nieuws want het nieuw te bouwen gebouw moet beter worden ingepast.

Het gebouw ligt aan de noordkant van het Spinozapark in de wijk Lombardijen, aan de Spinozaweg. Het ligt op 1 km afstand van station Lombardijen. Langs de Spinozaweg staat op korte afstand van het huidige gebouw een dubbele rij forse platanen. Aan de westzijde van het gebouw bevindt zich
een skatepark. Aan de oostzijde een tribune met betonnen bankjes, met een bijbehorend podium aan de overzijde van het water. Het nieuwe gebouw dient op een goede manier in de situatie ingepast te worden, beter dan de huidige situatie.

Voor deze fase wordt een overeenkomst afgesloten op basis van de De Nieuwe Regeling 2011, zoals gewijzigd bij eerste herziening, juli 2013 (hierna: ‘DNR 2011’) inclusief het addendum “DNR 2011 Stadsontwikkeling Rotterdam” met de afwijkende c.q. aanvullende voorwaarden. Alle algemene
of bijzondere voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Deze Nationale openbare aanbestedingsprocedure vindt plaats met toepassing van hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

Het gunningscriterium is de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), waarbij de sub –
gunningscriteria zijn:
1. Fictieve inschrijvingssom voor de dienstverlening in het bouwteam;
2. Staartkosten tijdens de uitvoering (berekend over € 3.000.000, – fictieve bouwsom);
3. Plan van aanpak.

Zie ook:

https://platform.negometrix.com/Content/Tender/Supplier/TenderInformation.aspx?tenderId=200891
200891 1-W-13335-22: Selecteren bouwteampartner sloop en nieuwbouw poppodium Baroeg Gunningsfase

Zie eerder:

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *