Datastelsel verduurzaming utiliteit (DVU) gewonnen door Stichting iSHARE Foundation – Aanbestedingsnieuws

Datastelsel verduurzaming utiliteit (DVU) gewonnen door Stichting iSHARE Foundation

De rijksdienst voor ondernemen RVO heeft een aanbesteding uitgeschreven voor een datastelsel over de

 verduurzaming van utiliteit (kindcentra en zwembaden en zo) De opdracht is gewonnen door Stichting iSHARE FOUNDATION uit Rotterdam en heeft een geraamde waarde van €197.000. Dus ruim boven de aanbestedingsdrempel voor opdrachten van de Rijksoverheid.

Het is toch wel opmerkelijk hoe de gunning is voltrokken. Op 26 apr. 2023  verscheen een Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf  in een “onderhandeling zonder bekendmaking”. En op 26 mei (vandaag dus) verscheen het gunningsbericht. Het lijkt meer op een onderhandse gunning dan of er ook nog concurrentie in de inschrijving is geweest. En dat terwijl er duizenden IT ondernemers zijn die allemaal data oplossingen willen leveren. Data oplossingen ja die hebben we allemaal in onze binnenzak. Het maken van een register, dat kan iedereen die een server kan inrichten. Hoe krijg ik daar 197.000 voor?

Het betreft een dienstverlening van een organisatie die federatief datadelen faciliteert op basis van een in de praktijk bewezen IAA-afsprakenstelsel (waarbij IAA de afkorting is voor Identificatie, Authenticatie en Autorisatie).Dit afsprakenstelsel dient gestandaardiseerde technische, juridische, operationele afspraken te bevatten die op veilige, doelmatige en interoperabele wijze datadelen binnen en tussen verschillende datadomeinen mogelijk te maken.

Om het federatief datadelen mogelijk te maken, dient de organisatie een werkende ICT-oplossing te bieden waarmee geïdentificeerde en geauthentiseerde deelnemers in datatransacties zich kunnen conformeren aan het federatieve afsprakenstelsel – zodat zij na deze registratie als trusted party in alle gefedereerde datadomeinen aan datadeeltransacties kunnen deelnemen.- Met een onderscheid tussen de algemene ondersteuningskosten en die van de SAAS oplossing voor het deelnemerregister.

Meer opmerkelijk is dat RVO dat dus doet, de organisatie waar aanbestedingsexprtisecentrum PIANOo onder hangt. Mag dit en hoe doen we dat met alle aanbestedingen? Op de website van Pianoo kan je er niet veel van vinden. Zoals bekend is men wel wettelijk verplicht een motivering op te geven voor deze gang van zaken en die staat ook netjes in het tenderbericht. Zij het wat summier.

Verklaar duidelijk en volledig waarom gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie wettig is. Geef de relevante feiten en, indien van toepassing, de rechtsbeslissingen in overeenstemming met de betreffende richtlijn:

De marktconsultatie heeft 1 potentiele inschrijver opgeleverd. Aanbestedende dienst is voornemens die partij de opdracht te gunnen.

Bron: TenderNed, 26 mei 2023

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/299068/publicatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *