bouwteampartner sloop en nieuwbouw poppodium Baroeg – Aanbestedingsnieuws

bouwteampartner sloop en nieuwbouw poppodium Baroeg

Foto: Google Streetview

De stichting poppodium Baroeg speelt al 40 jaar een rol in de culturele sector van Rotterdam. Baroeg is een professioneel poppodium met een regionale, landelijke en internationale uitstraling doordat het podium een structureel aanbod biedt van gevestigde, vernieuwende en talentvolle bands binnen de harde en alternatieve genres van de popmuziek. Een structureel probleem waar Baroeg mee te maken heeft, is dat de faciliteiten van het huidige pand aan de Spinozaweg 300 in Rotterdam gedateerd en beperkt zijn.

De initiële opdracht bevat deelname aan een bouwteam t.b.v. advieswerkzaamheden m.b.t. het slopen van het huidige pand en het bouwen van een nieuw gebouw voor Poppodium Baroeg. Voor het ontwerp is een stedenbouwkundige Nota van Uitgangspunten als kader stellend document meegeleverd. De aanbestedende dienst zal adviseurs voor installatietechniek, constructietechniek en bouwfysica aanleveren. Deze adviseurs zullen samen en onder leiding van een in een eerder stadium gecontracteerde architect het ontwerpteam vormen. Met onderhavige aanbestedingsprocedure beoogt de opdrachtgever de
aannemer voor de bouw van Baroeg selecteren welke in eerste instantie zitting dient te nemen in een zogeheten bouwteam. Dat betekent dat de aannemer vanaf de VO-fase ‘aan tafel schuift’ als adviseur. Na het definitief ontwerp en het maken van het bestek krijgt de bouwteampartner als eerste de mogelijkheid om een inschrijving in te dienen voor de uitvoeringsfase. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Advies- en ontwerpwerkzaamheden tijdens de bouwteamfase
b. Sloopwerkzaamheden en asbestsanering Poppodium Baroeg
c. Nieuwbouw Poppodium Baroeg
d. Samenhangende werkzaamheden buitenruimte

Voor de bouwteamfase wordt een overeenkomst afgesloten op basis van de De Nieuwe Regeling 2011, zoals gewijzigd bij eerste herziening, juli 2013 (hierna: ‘DNR 2011’) inclusief het addendum “DNR 2011 Stadsontwikkeling Rotterdam” met de afwijkende c.q. aanvullende voorwaarden. Voor de uitvoeringsfase geldt het in de bouwteamfase opgestelde bestek volgens de STABU-systematiek en de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012).

Deze Nationale openbare aanbestedingsprocedure vindt plaats met toepassing van hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). Het gunningscriterium is de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), waarbij de sub – gunningscriteria zijn:
1. Fictieve inschrijvingssom voor de dienstverlening in het bouwteam;
2. Staartkosten tijdens de uitvoering (berekend over € 3.000.000, – fictieve bouwsom);
3. Plan van aanpak.
De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding

Bron: Tenderned vrijdag 20 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262225

1 thought on “bouwteampartner sloop en nieuwbouw poppodium Baroeg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *