Semipermanente huisvesting politie AVIM Ter Apel – Aanbestedingsnieuws

Semipermanente huisvesting politie AVIM Ter Apel

Bron: politie, 21 oktober 2017

De opdracht betreft het gebruiksklaar opleveren van semipermanente huisvesting voor de Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie & Mensenhandel (AVIM) te Ter Apel.
De huisvesting betreft het speciaal in te richten ruimten voor het identificeren en registreren proces en algemene (wacht)ruimten tijdens het vreemdelingenproces. Daarnaast dienen diverse politiewerkgebieden (opkomen en omkleden (incl. wapenkamer), facilitaire voorzieningen, politiewerkgebied en een ophoudgebied) gerealiseerd te worden. Het terrein (perceelgrootte circa 6000m2) dient tevens ingericht en voorzien te worden van een gedeeltelijke omheining, parkeervakken, looppaden, verlichting en een fietsenstalling. Gezien de mogelijke (door)ontwikkelingen van de AVIM en de tijdelijke vergunning (10 jaar), heeft de politie als doelstelling om de huisvesting uit te voeren als
modulaire, circulaire bouw.
Bij modulaire bouw worden volledige gebouwen gemonteerd met behulp van vooraf in de fabriek samengestelde modules. De afwerking en kwaliteit hiervan moet in dit project echter net zo hoog zijn als bij reguliere bouw. Daarnaast is circulariteit bij dit project een belangrijke
doelstelling. De term circulair houdt in dat de huisvesting –of onderdelen hiervan- na 10 jaar relatief eenvoudig hergebruikt kan worden met een minimaal percentage aan afval. Vooraf worden de verschillende elementen en verbindingen hiervoor in kaart gebracht. Tot slot worden
er aan de units, vanwege de specifieke eigenschappen van de politie als gebruiker, specifieke bouwkundige eisen gesteld. Hierbij valt te denken aan veiligheidsvoorzieningen qua beveiliging, extra geluidsisolatie, weerstandsklasse 3, etc.

Op basis van voorstel indelingsplan,  voorstel terreinindeling en  functionele en technische eisen, dient de opdrachtnemer samen met de opdrachtgever tot een ontwerp (VO en DO) te komen, vervolgens technisch uitwerkt, en na accordering van de opdrachtgever uitvoering geeft aan de werkzaamheden. Op de beoogde locatie op het terrein van Sindorf te Ter Apel zijn reeds NUTS voorzieningen aanwezig. De opdrachtnemer zorgt voor de aansluiting op de NUTS voorzieningen.

Tot de scope van de Opdracht behoren specifiek de volgende onderdelen:

  • In gezamenlijkheid met de opdrachtgever wordt een voorstel ontwerp uitgewerkt en tevens het technische gedeelte van het ontwerp.
  • Het realiseren van een ontwerp van de semipermanente huisvesting en een terreinindeling,
  • Het realiseren van de aansluitingen op de Nutsvoorzieningen.
  • Het leveren, plaatsen en gebruiksklaar opleveren van semipermanente huisvesting en het realiseren van de terreinindeling (hekwerk, verlichting, parkeren voertuigen, looppaden, fietsenstalling) op het terrein van Sindorf in Ter Apel.
  • Het aanvragen en organiseren van de vergunningen.
  • Het opstellen van een Meerjarenonderhoudsplanning voor de exploitatiefase van 10 jaar.

De politie selecteert maximaal vijf gegadigden voor de inschrijvingsfase. Een ondernemer mag maximaal bij één verzoek tot deelname betrokken zijn in de hoedanigheid van:

  • Zelfstandige Gegadigde; of
  • Deelnemer aan een samenwerkingsverband ofwel Combinatie; of
  • Hoofdaannemer.

Een ondernemer mag bij meerdere verzoeken tot deelname betrokken zijn in de hoedanigheid van onderaannemer. Een ondernemer mag niet zowel als hoofdaannemer bij een verzoek tot deelname betrokken zijn als onderaannemer bij een ander verzoek tot deelname. Indien de politie constateert dat een gegadigde heeft ingeschreven in strijd met het hierboven bepaalde, dan worden alle verzoeken tot deelname waarbij de betreffende onderneming betrokken is uitgesloten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.

Bron: Tenderned 2 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/210256

1 thought on “Semipermanente huisvesting politie AVIM Ter Apel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *