Schoonmaakdienstverlening Optimus primair onderwijs – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakdienstverlening Optimus primair onderwijs

Foto: Pixabay.com/Michael-T

De stichting voor katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel primair onderwijs, zoals de aanbesteder voluit heet is met deze aanbesteding op zoek naar een nieuwe schoonmaakdienstverlening. Momenteel heeft de opdrachtgever één overeenkomst voor schoonmaakdienstverlening. Binnen deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de dagelijkse schoonmaak, vloeronderhoud en glasbewassing. Deze overeenkomst loopt af op 30 juni 2022. De opdrachtgever heeft besloten een aanbesteding in de markt te zetten om een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor 37 locaties. Er is gekozen om de aanbesteding onder te verdelen in twee percelen.
• Perceel 1: Dagelijkse schoonmaak, vloeronderhoud;
• Perceel 2: Glasbewassing.
De glasbewassing van separatieglas wordt geacht inbegrepen te zijn bij de dagelijkse schoonmaak en behoort derhalve tot perceel 1.

De beoogde ingangsdatum voor de overeenkomst is 1 juli 2022. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar. Een contractjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar. Na vier jaar wordt de overeenkomst automatisch met één jaar verlengd, tenzij opdrachtgever uiterlijk zes maanden voor de eerstvolgende expiratiedatum schriftelijk aan opdrachtnemer de overeenkomst opzegt per de eerstvolgende expiratiedatum. Van een dergelijke optie tot verlengen kan maximaal twee maal gebruikgemaakt worden. 

Onderstaand staat het plafondbedrag per perceel, inclusief btw, weergegeven. Het plafondbedrag is het bedrag voor de initiële contractduur (vier jaar) inclusief btw.
Plafondbedrag perceel 1: €2.680.000,-
Plafondbedrag perceel 2: €160.000,-

Perceel 1
De Opdrachtgever zet voor de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden uitsluitend
personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt in.

NDR: Vermoedelijk wordt hier opdrachtnemer bedoelt

Perceel 2
De Opdrachtgever verwacht dat de Inschrijver voor de uitvoering van de dienstverlening
medewerkers zal inzetten die geschikt zijn voor een correcte uitvoering van de genoemde
dienstverlening.

De aanbestedende dienst heeft een aantal representatieve locaties gekozen die door inschrijvers bezocht kunnen worden. De volgende locaties zijn hiervoor geselecteerd:
’s Schrijverke – Wassenbergstraat 12, 5373 CH Herpen
Het Baken – De Vlasakkers 3, 5345 BC Oss
Onze Bouwsteen – Moerkamp 73, 5835 BP Beugen
Het bezoeken van de locaties is mogelijk vanaf 11 februari 2022 tot en met 11 maart 2022 op werkdagen na 15:00 uur.

NDR: Publicatie was op 13 februari en als het bezoek een week van tevoren moet worden aangemeld is het bezoeken van de locaties dus mogelijk vanaf 21 februari tot 11 maart 2022.

Het is verplicht om uiterlijk zeven dagen voorafgaand aan de bezoekdatum hiervoor een aanmelding te doen via de berichtenmodule in Tenderned. Inschrijver dient hierbij aan te geven:
Wie de locatie(s) namens inschrijver bezoekt;
Datum en tijdstip bezoek;
Locatie(s) die inschrijver wenst te bezoeken.

Locaties mogen met maximaal 1 persoon per Inschrijver bezocht worden

NDR: Wij wijzen nog maar eens op het artikel de De kleuterigheid in aanbestedingen van begin deze maand. We worden er ook wel een beetje melig van elke keer te moeten schrijven dat Maximaal 1 persoon larie van de bovenste plank is. Blijkbaar worden we door deze interconfessionele onderwijs instituten nog niet voldoende gelezen en blijkbaar ook niet door de adviseurs, in dit geval Yellow Way uit Den Bosch dat we ook onder andere namen kennen en gevestigd is in een bejaardenhuis. Dat Yellow Way schijnt een Chinese metafoor te zijn voor het levenspad naar de wijsheid. Nou “effe stevig doorlopen dan maar”. En voor het christelijke onderwijs, gaat heen en vermenigvuldigt u wil niet zeggen dat delen ook kan, ook al is dat dan vermenigvuldigen met het omgekeerde.

We gaan verder

De aanbesteder volgt in deze aanbesteding de openbare procedure en gegund wordt er op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 13  februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/252305

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *