Savera IJsselbruggen van Dura Vermeer en Hollandia wint renovatie A12 – Aanbestedingsnieuws

Savera IJsselbruggen van Dura Vermeer en Hollandia wint renovatie A12

De stalen bruggen in de snelweg A12 over de IJssel bij Arnhem zijn volgens Rijkswaterstaat na 60 jaar toe aan renovatie en versterking. Een opdracht daartoe is definitief gegund aan Savera IJsselbruggen, een bouwcombinatie van Dura Vermeer en Hollandia Services. Het project wordt volgens het zogeheten tweefasenproces aangepakt, om de risico’s zo goed mogelijk te beheersen. De werkzaamheden starten begin 2022 en zijn volgens planning 2024 gereed.

De snelweg A12 is een belangrijke oost-westverbinding van en naar Duitsland. De IJsselbruggen in de

©Rijkswaterstaat 2021

A12 ten oosten van Arnhem bestaan uit 1 betonnen brug voor het verkeer richting het westen en 2 stalen bruggen voor het verkeer richting Duitsland. Dagelijks rijden ongeveer 125.000 voertuigen over deze bruggen. Door de toegenomen verkeersdrukte en zwaardere voertuigen, is het noodzakelijk de 2 stalen IJsselbruggen te versterken en renoveren. In 2017 bleek dat de draagkracht achteruit gaat. Sindsdien inspecteert Rijkswaterstaat de stalen bruggen regelmatig en voert zo nodig onderhoud en versterkende maatregelen uit.

De renovatie is een pilot binnen het programma ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Het project Renovatie IJsselbruggen is een van de projecten, waarin ervaring wordt opgedaan met het tweefasenproces. Rijkswaterstaat en Savera IJsselbruggen maken in fase 1 samen het ontwerp, waarbij onzekerheden worden weggenomen door bijvoorbeeld aanvullende onderzoeken. Op basis van het ontwerp wordt de definitieve prijs overeengekomen met een risicoprofiel dat voor beide partijen acceptabel is. Gezamenlijk wordt daarna, in fase 2, het project daadwerkelijk uitgevoerd.

Bron: Rijkswaterstaat, 23 maart 2021

Zie eerder:

Inventarisatie ervaringen twee-fasenproces | Rijkswaterstaat

Eén van de instrumenten die we hiervoor gaan inzetten is het 2-fasen-proces. Hierbij stellen we voor de meest risicovolle of onzekere delen van de bouwfase pas een prijs vast wanneer de risico’s beter zijn in te schatten. Een bijkomend doel van dit proces is om de aanbestedingsinspanningen aan zowel de kant van de opdrachtgever als van de opdrachtnemer waar mogelijk te beperken.

[…]

Een 2-fasen-proces lijkt vooral van toegevoegde waarde te zijn bij projecten waar meerdere en/of grotere onzekerheden het moeilijk, zo niet onmogelijk maken om een redelijke prijs af te geven in een reguliere aanbestedingsprocedure. Voor eenvoudige (‘rechttoe-rechtaan’-) projecten heeft het 2-fasen-proces binnen de onderzochte casuïstiek in Nederland geen toegevoegde waarde. In de inventarisatie is ook gekeken of het 2-fasen-proces toegevoegde waarde heeft bij het realiseren van de maatschappelijke opgave waar Rijkswaterstaat en markt voor gesteld staan. De eerste signalen zijn positief, maar door het beperkt aantal projecten dat is gerealiseerd met het 2-fasen-proces is het echter nog te vroeg om die conclusie te kunnen trekken.

En eerder bij Aanbestedingsnieuws:

Handreiking “Aanbesteden van twee fasen contracten”nu beschikbaar

1 thought on “Savera IJsselbruggen van Dura Vermeer en Hollandia wint renovatie A12

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *