Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) – Westpoort en Rieker Business Park Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) – Westpoort en Rieker Business Park Amsterdam

Bepaalde bedrijventerreinen rondom Amsterdam hoeven vanuit de concessie (eisen) niet fijnmazig ontsloten te worden via regulier openbaar vervoer. Voor de openbaar vervoer concessiehouder is het vaak niet rendabel om deze gebieden alsnog fijnmazig te ontsluiten, waardoor er tussen de dichtstbijzijnde OV-halte en de voordeur van de bedrijven een langere (loop)afstand is. Deze zogenaamde last-mile afstand maakt het gebruik van OV door medewerkers en bezoekers van
bedrijven minder aantrekkelijk. Echter er is wel een vervoersbehoefte bij gevestigde bedrijven om de last-mile vanaf een OV-halte in te vullen. Deze vervoersbehoefte wordt/werd veelal ingevuld met een besloten vervoer systeem. Het nadeel van
besloten vervoer is dat het niet voor iedereen toegankelijk is en de vertrektijden zijn daarom ook niet gepubliceerd in de reguliere OV-reisinformatie kanalen. Hierdoor is het vooral voor bezoekers en eventuele potentiële medewerkers (sollicitanten) van bedrijven niet duidelijk dat er een goede vervoerverbinding is naar de voordeur van het bedrijf.

GVB biedt een oplossing in de vorm van aanvullend openbaar vervoer (AOV). De (gezamenlijke) bedrijven financieren dit vervoer, welke voor reizigers vergelijkbare kenmerken heeft t.o.v. regulier openbaar vervoer. Het AOV is voor een ieder toegankelijk en er is een dienstregeling die via de gebruikelijke reisinformatie kanalen te raadplegen is. Vanwege het open karakter van AOV kunnen meer mensen en bedrijven gebruik maken van het vervoersysteem, waardoor het vervoersysteem toekomstbestendiger is. De bedrijventerreinen Westpoort en Rieker Business Park kennen ieder een samenwerking van bedrijven die gezamenlijk het AOV inkopen bij GVB. Er is door GVB gekozen om het vervoer in te
kopen, zodat GVB samen met opdrachtnemer tot een compleet AOV product komt, dat voldoet aan de eisen vanuit de samenwerkingsovereenkomst met de bedrijven, alsmede de van toepassing zijnde eisen vanuit de concessie voor het bieden van vervoer. Doelstelling van de aanbesteding is het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met één
leverancier per werkpakket voor een maximale duur van drie jaar, te weten:
1. AOV Westpoort (AOV WP). De ingangsdatum voor werkpakket AOV WP is maandag 23 augustus 2021.
2. AOV Rieker Business Park (AOV RBP). De ingangsdatum voor werkpakket AOV RBP is 1 januari 2022.

©BBP 2017

De opdracht bestaat uit 2 percelen die als twee losse werkpakketen in de aanbesteding worden uitgevraagd, te weten:
Perceel 1 : Werkpakket AOV Westpoort
Perceel 2 : Werkpakket AOV Rieker Business Park

Perceel 1 : Werkpakket AOV Westpoort
Het AOV WP bestaat uit de exploitatie van 2 buslijnen, in de ochtend- en middagspits. Het OVchipkaart tarief is van toepassing voor reizigers. De buslijnen worden uitgevoerd met twee low-entry OV-bussen, welke aan bepaalde OVconcessie Amsterdam eisen moeten voldoen, waaronder toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, lage instap en lijn aanduiding. De bussen worden tenminste aan de buitenzijde voorzien van de GVB Commercieel Vervoer huisstijl. Daarnaast zal door GVB OVchipkaart apparatuur worden ingebouwd, welke aan moet sluiten op geschikte kabelinfrastructuur in de bus voor correcte werking. De dienstverlening is nader gespecificeerd en uitgeschreven in het Programma van Eisen van werkpakket Westpoort. GVB heeft gemiddeld 255 weekdagen per kalenderjaar bussen met buschauffeurs nodig om het AOV Westpoort uit te voeren, plus eventueel meer- of minderwerk. Voor inschrijving wordt uitgegaan van dienstregelingsuren. Het gebruik van bussen inclusief buschauffeurs (de vaste + de variabele kosten) wordt uitgedrukt in een dagprijs.

Het AOV RBP bestaat uit de exploitatie van 2 buslijnen, waarvan 1 lijn gedurende de dag en 1 spitslijn in de ochtend- en middagspits. Het vervoer is voor reizigers thans gratis (er is geen OVchipkaart tarief van toepassing).  De buslijnen worden uitgevoerd met low-entry OV-bussen (standaard 12 meter), welke aan bepaalde OV-concessie Amsterdam eisen moeten voldoen, waaronder toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, lage instap en lijn aanduiding. Aanvullend geldt voor deze route een hoogte beperking van 3,25 meter vanwege onderdoorgang snelweg A4. De bussen worden tenminste aan de buitenzijde voorzien van de GVB Commercieel Vervoer huisstijl. Als gevolg van COVID-19 pandemie 4 scenario’s t.b.v. op- en afschalen uitgevraagd en er wordt in verband met een langdurige geplande wegafsluiting wordt een optioneel werkpakket uitgevraagd. Op basis van nu bekende informatie wordt verwacht dat er begin 2022 sprake is van de wegafsluiting gedurende een periode van circa 1 jaar. De dienstverlening is nader gespecificeerd en uitgeschreven in het werkpakket AOV RBP.
GVB heeft gemiddeld 255 weekdagen per jaar bussen met buschauffeurs nodig om het AOV uit te voeren, plus eventueel meer- of minderwerk. Voor inschrijving wordt uitgegaan van dienstregelingsuren. De inzet van bussen inclusief buschauffeurs (de vaste + de variabele kosten) wordt uitgedrukt in een dagprijs. 

Door de indeling in twee afzonderlijke percelen geldt dat partijen zich niet alleen kunnen inschrijven op één perceel maar ook op beide percelen, met dien verstande dat een inschrijver één perceel of beide percelen gegund kan krijgen. Voor Perceel 1 – Westpoort, wil GVB met één opdrachtnemer een overeenkomst sluiten met een initiële looptijd van één jaar. GVB heeft door middel van een optie de mogelijkheid de overeenkomst maximaal vier keer te verlengen met een periode van zes maanden.
Voor Perceel 2 – Rieker Business Park, wil GVB met één opdrachtnemer een overeenkomst sluiten met een initiële looptijd van één jaar. GVB heeft door middel van een optie de mogelijkheid de overeenkomst maximaal twee keer te verlengen met een periode van één jaar.
De beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt bepaald aan de hand van de fictieve inschrijfprijs. De inschrijver kan op de hierna genoemde kwalitatieve beoordelingscriteria een fictieve korting behalen. De som van de fictieve korting wordt in mindering gebracht op de inschrijfprijs. Dit resulteert in een fictieve inschrijfprijs. De inschrijving met de laagste fictieve inschrijfprijs is de inschrijving met de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).

Bron: Tenderned 23 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/222971

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *