Rozenoord plan Vught klaar voor aanbesteding in 2019 – Aanbestedingsnieuws

Rozenoord plan Vught klaar voor aanbesteding in 2019

Foto: © Gemeente Vught

Begin 2019 gaat de aanbestedingsprocedure van start voor de locatie ‘Rozenoord, Vlierthonk en St.-Elisabethstraat 1’. Het plan geeft deze plek in het centrum een forse kwaliteitsimpuls met als ingrediënten: behoud van hoofdgebouw Rozenoord, de bouw van tenminste 35 middeldure huurwoningen, een fraaie, deels openbare binnentuin en een half verdiepte parkeergarage met minimaal 45 parkeerplaatsen. Duurzaamheid geldt bij dit alles als criterium.
Met de bouw van 35 middeldure huurwoningen in hartje centrum geeft het college uitvoering aan één van de ambities uit het bestuursakkoord. De nieuwe appartementen zorgen voor een betere doorstroming op de Vughtse woningmarkt en passen in de gemeentebrede marktverdeling 40-40-20 én woningbehoefte.

De locatie Rozenoord is een aantrekkelijke plek in het centrum met een karakteristiek hoofdgebouw. Het college vindt het belangrijk dat de ontwikkeling binnen vooraf gestelde kaders plaatsvindt en dat het resultaat leidt tot een kwalitatief goede aanvulling op het vernieuwde Vughtse centrum.

Het behoud van het fraaie pand ‘Rozenoord’, waar veel Vughtenaren herinneringen aan bewaren, is hierbij een voorwaarde. Het kenmerkende gebouw krijgt een prominente plaats in het nieuwe plan dat oud en nieuw op een vloeiende en natuurlijke wijze moet verbinden.

Hoe invulling te geven aan het criterium ‘duurzaamheid’, is in eerste instantie aan de marktpartijen. Het college nodigt hen uit om een zo duurzaam mogelijk gebouw te realiseren en hun ideeën in een plan van aanpak te presenteren. De beste ideeën worden beloond.

Om de regie over de herontwikkeling (met behoud van het hoofdgebouw Rozenoord) te houden, heeft het gemeentebestuur architect Peter Timp opdracht gegeven een stedenbouwkundige visie op te stellen. Onderdeel van de visie is een beeldkwaliteitsplan dat de gemeenteraad in 2019 vaststelt. De visie vormt de basis voor de aanbesteding en de toekomstige uitvoering.

Verwacht wordt dat de aanbestedingsprocedure (voorbereiding, selectie en gunning) ongeveer zes maanden in beslag neemt. Dat betekent dat medio 2019 de verkoop een feit kan zijn. In de eerste helft van 2021 zou de bouw van start moeten gaan.

Bron: Gemeente Vught, 13 december 2018

1 thought on “Rozenoord plan Vught klaar voor aanbesteding in 2019

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *