Aanbesteding verkoop Rozenmond Vught – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding verkoop Rozenmond Vught

De aanbesteding betreft de verkoop van grond en vier opstallen in huidige staat ten behoeve van de herontwikkeling naar (ten minste 35 middeldure) huurappartementen in twee bouwblokken, een halfverdiepte parkeergarage (met ten minste 45 parkeerplaatsen) en een binnentuin in de gemeente Vught (Rozenoord). Sluitingsdatum 29 maart.

‘Rozenoord, Vlierthonk en St.-Elisabethstraat 1’. Het nieuwe plan geeft deze aantrekkelijke plek in het centrum een forse kwaliteitsimpuls met als ingrediënten: behoud van hoofdgebouw Rozenoord, de bouw van woningen, een binnentuin en een parkeergarage.Duurzaamheid geldt bij dit alles als criterium.

Het behoud van het fraaie pand ‘Rozenoord’, waar veel Vughtenaren herinneringen aan bewaren, is een voorwaarde. Het kenmerkende gebouw verdient een prominente plaats in het nieuwe plan. Hoe invulling te moeten geven aan het criterium ‘duurzaamheid’, is in eerste instantie aan de marktpartijen. Het college nodigt hen uit om een zo duurzaam mogelijk gebouw te realiseren en hun ideeën in een plan van aanpak te presenteren.

Om de regie over de herontwikkeling (met behoud van het hoofdgebouw Rozenoord) te houden, heeft het gemeentebestuur architect Peter Timp opdracht gegeven een stedenbouwkundige visie op te stellen. Onderdeel van de visie is een beeldkwaliteitsplan dat de gemeenteraad in 2019 vaststelt. De visie vormt de basis voor de aanbesteding en de toekomstige uitvoering.

Verwacht wordt dat de aanbestedingsprocedure (voorbereiding, selectie en gunning) ongeveer zes maanden in beslag neemt. Dat betekent dat medio 2019 de verkoop een feit kan zijn. In de eerste helft van 2021 zou de bouw van start moeten gaan.

Zie ook Rozenoord plan Vught klaar voor aanbesteding in 2019

Bron: Vught.nl Tenderned, 13 februari 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/158489#top

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *