EA voor herinrichting Heerweg Echt – Aanbestedingsnieuws

EA voor herinrichting Heerweg Echt

Heerweg, Echt
Foto: Google Streetview

De gemeente Echt-Susteren  heeft een Europese aanbesteding uitgeschreven voor de herinrichting van de Heerweg-Kleefstraat en omgeving. De opdracht betreft de aanleg van een hemelwaterinfiltratieriool met inbegrip van een infiltratiebuffer, de vervanging van het vuilwaterriool en de volledige herinrichting van de Heerweg-Kleefstraat e.o. en aansluitende wegen te Echt, kern Schilberg, in de gemeente Echt-Susteren. Sluitingsdatum voor inschrijvingen is 31 januari 2019 12:00.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  •  het schonen van het terrein (ca. 280 are);
  •  het verwijderen van verhardingen (ca. 19.000 m2);
  •  het verrichten van archeologische werkzaamheden;
  •  het uitvoeren van grondwerken (ca. 24.000 m3);
  •  het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden (ca. 3.100 m1, hoofdriool);
  •  het verwerken van funderingen (ca. 20.800 m2);
  •  het aanbrengen van verhardingen (ca. 18.900 m2);
  •  het uitvoeren van bijkomende werken (ca. 105 st bomen en ca. 1.800 m2 haag- en sierplantsoen);
  •  het onderhouden van de werken (12 maanden civieltechnisch, 36 maanden cultuurtechnisch).

Vragen met betrekking tot de aanbestedingsleidraad (inclusief bijlagen), RAW-bestek, bestektekeningen en bijbehorende bijlagen en eventuele aanvullende stukken kunnen uiterlijk tot 17 januari 2019, 12.00 uur via TenderNed worden gesteld. Vragen die na het genoemde tijdstip worden ontvangen zullen in principe niet in behandeling worden genomen.

Van de geanonimiseerde vragen wordt een Nota van Inlichtingen opgemaakt. Deze nota wordt conform genoemde datum in de planning onder hoofdstuk 2.2 op TenderNed gepubliceerd.

De nota van inlichtingen maken deel uit van het aanbestedingsdocument. De (laatste) nota van inlichtingen prevaleert boven de eerdere gepubliceerde documenten.

Er zal GEEN inlichtingenbijeenkomst worden gehouden.

Bron: Tenderned ,13 december 2018

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *