Rode damesonderbroeken – Deventer – Aanbestedingsnieuws

Rode damesonderbroeken – Deventer

Pixabay, https://pixabay.com/nl/users/Skitterphoto-324082/

Tja, we doen het maar eens zo. Leest u vooral ook onze Column: Uitvraag en lingerie van december 2021. We zouden het natuurlijk gewoon kunnen verbeteren zoals we al zo vaak doen bij taalvoutjes. Maar we attenderen de dames en heren nu al geruime tijd dat uitgifte automaten voor warme dranken geen warme drankenautomaten zijn. De automaten zijn NIET warm. De inschrijvers noemen het zelf koffiemachines en als er alleen koffie gewenst wordt is dat wel juist. Maar dan geen chocolademelk, soep, heet water, koud water et cetera. En waarom verbeteren we het dit keer niet, bedekken we het niet met de mantel der “ambtenaren”liefde?  Dat komt door een andere paragraaf in het aanbestedingsdocument. We citeren:

Alle communicatie en correspondentie die gedurende de looptijd van de
gehele aanbesteding en de overeenkomst plaatsvindt, geschied in de
Nederlandse taal. De medewerkers van Inschrijver die de opdracht gaan
uitvoeren beheersen de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Tja en als je dan schrijft dat rode damesonderbroeken voor rode dames zijn, sta je toch een beetje voor …, afijn vult u zelf maar in.

Door de aanbestedende dienst, gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR), is de aankondiging van deze aanbesteding op de site www.tenderned.nl geplaatst. De aanbestedende dienst nodigt u uit om op basis van het aanbestedingsdocument een inschrijving te doen in het kader van een Europese openbare procedure voor leveringen voor decentrale overheden met betrekking tot de warme drankenautomaten  Koffiemachines van DOWR, als bedoeld conform de gewijzigde Aanbestedingswet 2012. De doelstelling van deze aanbesteding is het verkrijgen van één overeenkomst per 1 april 2023 ten behoeve van de verzorging van de warme drankenautomaten koffiemachines op de locaties van gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.

De diensten die onder deze aanbesteding vallen zijn:
• Levering en gebruiksklaar installeren van de warme drankenautomaten  voor 8 locaties van DOWR.
• Het technisch (preventief, correctie en curatief) onderhouden en verzorgen van de warme drankenautomaten.
• Het leveren van alle benodigde ingrediënten.
• Het leveren van de ondersteunende producten.
• Het leveren van één soort disposable beker, passend bij de richtlijnen van de rijksoverheid, indien van toepassing.
• Het leveren van de ingrediënten voor acht soepautomaten voor de gemeente Raalte en twee voor de gemeente Deventer
• Het inzamelen van disposable bekers in samenwerking met de afvalverwerker van de betreffende gemeente.
De locaties waarop deze aanbesteding betrekking heeft zijn:
1. Gemeente Deventer:
– Polsstraat 5
– Polsstraat 12
– Schurenstraat 8a
– Grote Kerkhof 1
2. Gemeente Olst-Wijhe:
– Industrieweg 8
– Raadhuisplein 1
3. Gemeente Raalte:
– Zwolsestraat 16
– Enkstraat 27
Het is mogelijk dat in de gemeente Deventer een uitbreiding van locaties plaatsvindt. In de gemeente Raalte zal er een verbouwing plaatsvinden waardoor er mogelijk een uitbreiding van de warme drankenautomaten gewenst is. Het is derhalve mogelijk om te groeien in locaties en in aantal automaten.

De af te sluiten overeenkomst gaat in op 1 april 2023 en eindigt per 1 april 2030 met de optie tot verlenging van driemaal één jaar tot uiterlijk 1 april 2033.

Op donderdag 15 september 2022 9:30 uur zal door de aanbestedende dienst een schouw worden gehouden. De schouw start op de locatie gemeentehuis Deventer, Grote Kerkhof 1. Tijdens de schouw is er geen gelegenheid om vragen te stellen, deze dienen via de module “vragen over de aanbesteding” gesteld te worden. Potentiële inschrijvers worden verzocht zich uiterlijk twee werkdagen voor de schouw schriftelijk via de berichtenmodule in Tenderned aan te melden, onder vermelding van “Aanmelding schouw warme drankenautomaten DOWR”. Per inschrijver mogen maximaal twee personen deelnemen aan de schouw.

De opdracht zal worden gegund aan inschrijver die voldoet aan alle aanvullende voorwaarden voor gunning en een inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) heeft gedaan.

Bron: Tenderned donderdag 1 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270919

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *