Aannemer nieuwbouw Kindcentrum De Pionier – Dokkum – Aanbestedingsnieuws

Aannemer nieuwbouw Kindcentrum De Pionier – Dokkum

Impressie: © Arlanta

Stichting Arlanta is een organisatie die christelijk basisonderwijs biedt met professionele medewerkers, zodat leerlingen zich ontwikkelen tot wereldkinderen.

NDR: Volgens Ensie – wereldkind – Zelfstandig naamwoord
1. geadopteerd kind uit een andere (niet-westerse) cultuur

De organisatie bestaat uit een veelkleurig palet van 22 christelijke scholen voor basisonderwijs (waarvan één voor speciaal basisonderwijs) in de gemeente Noardeast-Fryslân, de meest noordelijke gemeente van Friesland.

Arlanta heeft het voornemen om een opdracht te verstrekken aan een aannemer die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de bouwkundige-, constructieve-, en terreininrichtingswerkzaamheden. De W&E installateur wordt apart aanbesteed en de aannemer krijgt een uitvoeringscoördinatieplicht. Het werk wordt op basis van uitvoeringsgereed zijnde  STABU bestekken en tekeningen aanbesteed, welke documenten in de volgende fase van de aanbesteding aan geselecteerde gegadigden zullen
worden verstrekt.
Gezien de geraamde waarde van de opdracht zal een nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure worden gehouden (procedure met voorselectie), waarbij maximaal vier  geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd om een inschrijving te doen.

• Start Opdracht: begin februari 2023
• Start uitvoering: medio maart 2023
• Oplevering: medio januari 2024
• Terreininrichting gereed: eind januari 2024
De bouwkundige service- en onderhoudstermijn na eindoplevering bedraagt zes maanden.

Het betreft de nieuwbouw van een kindcentrum met een omvang van ca. 1.160 m2 bruto vloeroppervlak (‘bvo’) ten behoeve van de huisvesting van ca. 150 leerlingen onderwijs (4-12 jaar) en leerkrachten, kinderopvang en peuterspeelzaal.
De scope van de opdracht is:
– bouwkundige en constructieve uitvoering;
– terreininrichting;
– bouwrijp maken kavel t.b.v. de nieuwbouw;
– uitvoeringscoördinatie derden.

Arlantais van plan de opdracht, onder de voorwaarden als opgenomen in de  inschrijvingsleidraad te gunnen aan de inschrijver met de vanuit het oogpunt van Arlanta ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (EMVI) op basis van de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag  1 september 2022

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271107

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *