Aanbouw ISW, bouwteam Stichting “Het Rijnlands Lyceum” – Aanbestedingsnieuws

Aanbouw ISW, bouwteam Stichting “Het Rijnlands Lyceum”

Foto: © http://www.themelion.nl/

In juli 2006 is de renovatie en nieuwbouw van het Rijnlands Lyceum Wassenaar gestart. Architectenbureau ‘Van den Berg Kruisheer Elffers’ heeft het ontwerp gemaakt voor de nieuwbouw en voor de renovatie. De oorspronkelijke gebouwdelen uit 1939 (A-gebouw) en 1952 (B-gebouw) zijn ontworpen door de architect J.P. Kloos. Dit deel is een Rijksmonument en is intern volledig gerenoveerd. De nieuwbouw is aan het oude gebouw ”bevestigd”: de buitenmuur van het oude gebouw is namelijk de binnenmuur van de nieuwbouw geworden. Oud- en nieuwbouw vormen daardoor één geheel. De nieuwbouw bestaat uit twee delen: het gebouw op het middenterrein en de sportzalen daarnaast. De nieuwbouw op het middenterrein is november 2007 in gebruik genomen. In dit nieuwe gebouw bevinden zich op de begane grond de aula, het atrium en de toneelzaal. Op de
eerste verdieping vindt u de mediatheek, de studieruimte en het computerlokaal. Op de tweede verdieping zijn de lokalen voor de exacte vakken. In de laatste fase van het bouwproject is het schoolterrein onder handen genomen, zodat de school nu beschikt over een mooi schoolplein en een nieuwe fietsenstalling. In 2019 is een tijdelijk gebouw (M-gebouw) gerealiseerd dat gebruikt wordt voor Internationaal Onderwijs. In de toekomst kan het zijn dat nieuwbouw gerealiseerd zal worden ten behoeve van Internationaal onderwijs.

De opdracht in deze betreft realiseren van bouwkundige en installatietechnische werken ten behoeve van SHRL locatie
Wassenaar. Bouwbudget is €4.400.000,- excl. btw. Het bouwen en inrichten gaat op basis van een DO+. Opdrachtnemer dient DO+ stukken verder uit te werken tot uitvoeringsstukken (Bestek). Er is reeds een bouwvergunning aangevraagd.  Het bouwbudget is door SHRL vastgesteld. Budget voor deze opdracht is €4.400.000,- excl btw. Dit budget is naast de gestelde eisen leidend voor het ontwerp en de realisatie van de opdracht. Tevens zal tijdens het aanbestedingsproces, het verdere ontwerp en de uiteindelijke realisatie steeds worden bezien of de eisen en het budget strijdig zijn ten opzichte van elkaar. Indien dit het geval is dienen budget en de eisen nader op elkaar te worden afgestemd.

Opdrachtgever heeft de intentie om één marktpartij te contracteren voor de realisatie van de opdracht. Na gunning wordt er tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een overeenkomst gesloten. De overeenkomst is een Bouwteam (aannemer met installateurs) contract, gebaseerd op de UAV-GC 2005. SHRL behoudt zich het recht voor om indien de aanbesteding voor het Bouwteam (aannemer en installateur) niet leidt tot de gewenste samenwerking en definitief ontwerp en dit te wijten is aan de opdrachtnemer, de overeenkomst zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, te beëindigen.

Stichting Het Rijnlands Lyceum (SHRL) wenst middels deze nationale openbare aanbesteding (op basis van de Europese wetgeving) het samenstellen van een bouwteam te realiseren, waarbij bouwkundige en installatietechnische werken t.b.v. de Internationale school te Wassenaar in samenwerking met opdrachtgever worden gerealiseerd. Tevens eist de aanbestedende dienst op voorhand van de inschrijvers zich te conformeren aan het vastgestelde budgetbedrag. Met de beste kwalitatieve inschrijver wordt een bouwteam overeenkomst afgesloten (lid bouwteam) waarbij de gegunde partij het DO verder gaat afprijzen (richting Bestek) op basis waarop een aannemingsovereenkomst zal worden afgesloten. De beste inschrijving wordt gebaseerd op kwaliteit: Referenties en beantwoording open vragen.

Bron: Tenderned donderdag 1 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271157

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *