Rijkswaterstaat publiceert nieuwe inkoopplanning voor maart 2022 – Aanbestedingsnieuws

Rijkswaterstaat publiceert nieuwe inkoopplanning voor maart 2022

Rijkswaterstaat publiceert regelmatig de voorgenomen werkzaamheden en aanbestedingen. Hiermee komt de organisatie tegemoet aan de wens van de markt om zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van relevante ontwikkelingen en plannen, zodat zij daarop kunnen anticiperen. De meest recente planning (maart 2022) is nu in te zien. Ons bij Aanbestedingsnieuws viel op dat de Zuidasdok wordt gekwalificeerd als onzeker, met een marge van meer dan 6 maanden. Dat geldt ook projecten voor groot onderhoud aan de stormvloedkeringen en een geluidsscherm bij Moerdijk.

Foto: Google Streetview

Het vervangen van de twee bogen van de Brienenoordbrug gaat waarschijnlijk door, evenals de verbreding van de A67 ten zuiden van Eindhoven Leenderheide-Zaardikerheiken, de A7-A8 tussen Amsterdam en Hoorn en het project voor tunnelbakken aan de a32. Projecten als de Realisatie van de A7/A12 en de Innova58 Eindhoven Tilburg, aan het Wilhelminakanaal bij Sluis II, bij het knooppunt Hoevelaken, de realisatie van de A4 Haaglanden N14 en de verbreding van de Galecopperbrug zijn stilgevallen door de stikstof en genoteerd met P.M.  Toeval of niet, dat zijn ook allemaal concurrentiegerichte dialogen.

Aanbestedingsnieuws viel ook op dat er een ongelijke verdeling is tussen uitgaves aan werken en bijvoorbeeld de inkoop van kennis. Maar toch goed nieuws voor iedereen die een bedrijf heeft in kennis over Aanbesteden, er staat een aanbesteding in de planning voor de actualisatie van de MVI criteria voor inkoopmethodes. En Rijkswaterstaat raamt dat op 1 a 2 miljoen, ongelooflijk, maar we zeggen maar niet waarom we dat zo ongelooflijk vinden. Een schril contrast met de vele miljarden die over de tafel slingeren als het gaat om de inkoop van werken. Verder komt er een aanbesteding voor het onderzoek naar de circulaire economie en een onderzoek naar de nautische veiligheid en dat was het dan. Is dat alles? Zie ook ons artikel: Waarom je niet alle kennis kan inkopen

Sinds de publicatie van de vorige inkoopplanning in november 2021 is voor meerdere werken de marktbenadering gestart, Rijkswaterstaat merkte op in het persbericht dat het daarbij ging om het groot onderhoud aan de Maasstuwen in Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek en voor het voor vergroten capaciteit Noordervaart in Midden-Limburg.

Sinds publicatie van de vorige inkoopplanning is ook een aantal aanbestedingen succesvol afgerond. Zo is de renovatie van de tunnels in de A73, het vast onderhoud van sluizen, gemalen en bruggen in 0ost-Nederland en ingenieursdiensten ten behoeve van de renovatie van objecten in de Maas recent gegund. Ook werd de opdracht gegund voor het maken van 3D-scans en 3D-modellen voor 5 tunnels in Zuid-Holland.

In het coalitieakkoord is structureel € 1,5 miljard aan extra middelen toegevoegd voor het in stand houden van onze infrastructuur (€ 1,25 miljard voor het Mobiliteitsfonds en € 0,25 miljard voor het Deltafonds). Over de verdeling hiervan zal de minister de Tweede Kamer informeren. De gevolgen die dit heeft voor de werkzaamheden en de aanbestedingen van Rijkswaterstaat worden zichtbaar in volgende inkoopplanningen.

De gehele inkoopplanning is beschikbaar als Excel-bestand. Per inkoopdomein is de planning ook als pdf-bestand beschikbaar. De meest recente editie van de inkoopplanning is nu beschikbaar. De inkoopplanning bevat voorgenomen opdrachten, deze zijn nog niet aanbesteed. Actuele aanbestedingen vindt u op de website TenderNed(externe link).

Rijkswaterstaat verbetert stapsgewijs de zogeheten kerninformatie bij GWW-aanbestedingen. Dit is één van de maatregelen uit het plan van aanpak binnen het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’, waarin Rijkswaterstaat en markt samenwerken. Voor ruim 30 GWW-projecten is er nu een factsheet beschikbaar met kerninformatie. Marktpartijen kunnen hiermee nog beter afwegen welke projecten interessant zijn om op in te schrijven. De informatie op de factsheets wordt regelmatig geactualiseerd naarmate er meer bekend is over een project.

De factsheets zijn beschikbaar via de website Publicatiedatabank ministerie van Infrastructuur en Waterstaat(externe link).

De uitspraak van de Raad van State over de manier waarop stikstofneerslag wordt berekend, zorgt voor onzekerheid bij een aantal uitbreidings- en aanlegprojecten die zijn gepland. De consequenties van de uitspraak worden in kaart gebracht. Zolang deze consequenties nog niet helder zijn, is voor een deze projecten nog geen betrouwbare datum te noemen voor de start van de marktbenadering. Bij deze projecten staat bij de geplande datum start marktbenadering daarom P.M. vermeld.

De eerstvolgende reguliere publicatie van de inkoopplanning staat in juni 2022 gepland. Wanneer informatie over invulling van de extra middelen of ontwikkelingen rond de programmering of de stikstofproblematiek daartoe aanleiding geven zal Rijkswaterstaat een geactualiseerde planning publiceren.

Bron: Rijkswaterstaat, 29 maart 2022

U kunt de planningen en het bijbehorende persbericht downloaden via

https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2022/03/rijkswaterstaat-publiceert-nieuwe-inkoopplanning-maart-2022

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/marktconsultaties-en-marktdagen/inkoopplanning

of via Aanbestedingsnieuws.nl als mirror:

Overzicht Inkoopplanning RWS maart 2022_tcm26-314771

Inkoopplanning RWS Bedrijfsvoering maart 2022_tcm26-314765
Inkoopplanning RWS GWW Leveringen en diensten maart 2022_tcm26-314766
Inkoopplanning RWS GWW Werken maart 2022_tcm26-314767
Inkoopplanning RWS Informatievoorziening maart 2022_tcm26-314768

Inkoopplanning RWS kennis maart 2022_tcm26-314769
Inkoopplanning RWS SROKs ID en PPB maart 2022_tcm26-314770

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *