Rijkswaterstaat publiceert inkoopplanning 2019 – Aanbestedingsnieuws

Rijkswaterstaat publiceert inkoopplanning 2019

Laatst geupdate op juni 17, 2019 door redactie

De nieuwste inkoopplanning van juni 2019 van Rijkswaterstaat is nu in te zien. Voor een aantal projecten is een factsheet beschikbaar met aanvullende informatie, er is een mutatieoverzicht van GWW-werken groter dan 100 miljoen, een overzicht van GWW-opdrachten per type inkoopsegment en een atlas voor prestatiecontracten

Rijkswaterstaat streeft ernaar om 3 keer per jaar een geactualiseerde versie van de inkoopplanning te publiceren. De gehele inkoopplanning is beschikbaar als Excel-bestand. Per inkoopdomein is de planning ook als pdf-bestand beschikbaar. De inkoopplanning bevat de voorgenomen opdrachten, deze zijn nog niet aanbesteed. De meest recente https://drive.google.com/drive/folders/1e5Kj1T8opEGwN9tX_C6GpbXfLyKolTWt?usp=sharingeditie is nu beschikbaar. De actuele aanbestedingen vindt u op de website TenderNed.

Factsheets

Rijkswaterstaat verbetert stapsgewijs de zogeheten kerninformatie bij GWW-aanbestedingen. Voor een aantal GWW-projecten is er nu een factsheet beschikbaar met kerninformatie. Dit geldt voor de volgende projecten:

  • A27/A12 Ring Utrecht
  • Prestatiecontract Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
  • Prestatiecontract nat Midden-Nederland Noord
  • Zuid-Nederland GOVa 7b: Vaarwegen, onderhoud kunstwerken
  • Variabel onderhoudscontract droog Noord-Nederland
  • Project opwaardering Twentekanalen

Voor het project opwaardering Twentekanalen (ZaakID 31142017) is extra informatie beschikbaar. Dit project was voorheen bekend als ‘Verruiming Twentekanalen fase 2’. Met deze informatie wil het projectteam, naast de baggerwerkzaamheden, ook het vervangen van damwanden onder de aandacht brengen. De overige factsheets bij de inkoopplanning zijn eveneens te raadplegen in de Publicatiedatabank IenW.

Mutatieoverzicht grote werkenDit document geeft een overzicht van de mutaties tussen de Inkoopplanning februari 2019 en de Inkoopplanning juni 2019 voor GWW-werken groter dan € 100 miljoen.De redactie van Aanbestedingsnieuws viel op dat de Dijkversterking Marken hierin gemarkeerd stond als waarschijnlijk en voor 35 tot 100 miljoen via een D&C contract wordt aanbesteed met een niet-openbare Europese Aanbestedingsprocedure in Q4 2019, terwijl het plan voor de democratische besluitvorming uitloopt en nog onder de rechter is.

Verder een leuk weetje dat het project Twentekanalen maar weer eens hernoemd is, (voor het geval je het anders makkelijk zou kunnen vinden op TenderNed)

Per inkoopsegmentDit document presenteert de inkopen op de Inkoopplanning juni 2019 (tabblad GWW-werken) per type inkoopsegment.
Atlas droogDe Prestatiecontracten Atlas Droog geeft informatie over Prestatiecontracten op het droge areaal van Rijkswaterstaat. De Atlas biedt meerjarig inzicht in de contracten op het gebied van perceelgrenzen, verwacht jaar van start nieuwe aanbesteding, bijbehorende ZaakID-nummers en legt de link met bijbehorende Inkoopplanning.
Rijkswaterstaat verzorgt voor een aantal categorieën de Rijksbrede inkoop. In de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de komende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).
Binnen de verjongings- en vernieuwingsopgave zijn 40 bruggen, sluizen en tunnels geselecteerd voor een opknapbeurt. Om marktpartijen een beeld te geven van de projecten die hieruit voortkomen, worden deze geleidelijk in de planning opgenomen. Dat gebeurt zodra informatie over een object vanuit het projectteam beschikbaar is.
Rijkswaterstaat probeert marktpartijen zo goed mogelijk te bedienen met informatie over geplande inkoop. Daarom stellen wij reacties op de nieuwe producten zeer op prijs. Wilt u reageren, mail dan naar de afdeling Inkoopplanning .[dg columns=”3″ attachment_pg=”false” descriptions=”true” paginate=”true” ids=”11405,11406,11407,11408,11409,11410″]
Overzicht inkoopplanning juni 2019 in Excel
Overzicht inkoopplanning van alle inkoopdomeinen xls 223 kB / juni 2019

Inkoopplanning GWW werken juni 2019
pdf 15 kB / juni 2019

Inkoopplanning GWW leveringen en diensten juni 2019
pdf 35 kB / juni 2019

Inkoopplanning Kennis juni 2019
pdf 7 kB / juni 2019

Inkoopplanning Informatievoorziening juni 2019
pdf 8 kB / juni 2019

Inkoopplanning Bedrijfsvoering juni 2019
pdf 7 kB / juni 2019

Inkoopplanning Ingenieursdiensten juni 2019
pdf 9 kB / juni 2019

 

Klik hier via Google Drive om alle bestanden te bekijken/downloaden via Aanbestedingsnieuws. 

https://drive.google.com/drive/folders/1e5Kj1T8opEGwN9tX_C6GpbXfLyKolTWt?usp=sharing

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *