Marechaussee verbiedt rijden in eigen auto’s – Aanbestedingsnieuws

Marechaussee verbiedt rijden in eigen auto’s

De Koninklijke Marechaussee rijdt niet meer in zijn eigen wagens rond, zo berichtte defensie in zijn eigen Defensiekrant. De SUV’s waren nog maar vorig jaar gekocht en in gebruik genomen. Er zijn inmiddels problemen vastgesteld met onder meer de stuurinrichting, het brandstofsysteem en het remsysteem. Deze problemen tasten de wegveiligheid en de gebruiksveiligheid aan en hebben aanleiding gegeven tot een onmiddellijk rijverbod voor de gehele vloot van 18 stuks van dit specifieke voertuigtype.

Desondanks zijn er nog 6 onderweg, van de leverancier naar de Marechaussee. Naast de 18 exemplaren die al in gebruik waren, zijn er nog 6 in bestelling. Defensie heeft de fabrikant aangesproken op de tekortkomingen en stelt het Franse bedrijf aansprakelijk. De leverancier is gemaand om binnen een redelijke termijn alle problemen op te lossen. Naast de 18 in dit bericht genoemde voertuigen beschikt de Koninklijke Marechaussee overigens over diverse andere nieuwe en oudere voertuigtypen.

Op de vraag of staatssecretaris Visser van Defensie zich niet schaamt, “dat Defensiepersoneel wederom gevaar loopt door onveilig buitenlands materieel, vooral nu deze marechausseevoertuigen al voor de aanschaf kampten met problemen en bestelde marechausseevoertuigen niet worden geannuleerd?”, antwoordt Visser ontwijkend.

De ongepantserde basisvoertuigen zijn geleverd door Toyota en zijn door de Franse leverancier achteraf voorzien van bepantsering. De geconstateerde veiligheidsrisico’s, die ondanks kwaliteitscontrole pas na ingebruikname aan het licht kwamen, zijn volledig terug te voeren naar deze bewerking en houden geen verband met de kwaliteit van het basisvoertuig. De levering van de zes extra bestelde voertuigen is tot nader order opgeschort.

In Nederland aanbieders betrekken was volgens de Marechaussee sowieso geen optie geweest. De vereiste hoge beschermingsgraad van de voertuigen kan niet door iedereen geleverd worden. Defensie gaat zorgvuldig en integer te werk, bij aanbestedingen, aldus de staatssecretaris. Waarbij dan niet, vraagt onze redactie zich dan af .

 Schaamt u zich niet dat deze veiligheidsrisico’s bij marechausseevoertuigen voorkomen hadden kunnen worden door de innoverende en werkscheppende Nederlandse defensie-industrie, VDL en DAF, actief te betrekken bij de aanschaf van marechausseevoertuigen? Zo nee, waarom niet?

Er zijn op de Nederlandse markt geen aanbieders van vergelijkbare voertuigen met deze hoge beschermingsgraad. Wel is door de leverancier van deze voertuigen een Nederlands bedrijf als onderhoudspartner gecontracteerd.

Kunt u begrijpen dat deze zoveelste materiaalblunder van jewelste bij mensen het vermoeden doet ontstaan dat de materieelaanschaf van Defensie wordt beheerst door perverse prikkels zoals gemakzucht, vriendjespolitiek of omkoping? Zo nee, waarom niet?

Nee. Defensie gaat bij aanbestedingen zorgvuldig en integer te werk. Deze voertuigen zijn verworven door middel van een reguliere aanbesteding onder de Aanbestedingswet op Defensie- en Veiligheidsgebied (ADV). Bij de aanbesteding zijn op basis van een functioneel programma van eisen offertes aangevraagd die vervolgens beoordeeld werden aan de hand van vooraf kenbaar gemaakte gunningscriteria. In dit geval waren het voldoen aan het programma van eisen, de levertijd, de technische meerwaarde en de prijs bepalend voor het gunnen van de opdracht.

Bron: Defensiekrant / Aanhangsel Handelingen 2951, 2019Z09223

©Defensie 2019

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *