Rijksoverheid wil circulaire economie bereiken door krimp werkplekken – Aanbestedingsnieuws

Rijksoverheid wil circulaire economie bereiken door krimp werkplekken

In een apart staaltje onafhankelijke onderzoeksjournalistiek blijkt volgens het  FD dat enkele van de winnende leveranciers, waaronder onder meer Gispen (onderdeel van de FD) geen duurzaam hout gebruikt voor kantoormeubilair. Het gaat om een rijksbrede aanbesteding voor circulair kantoormeubilair. Volgens het opgestelde bestek mag de opdracht dan ook niet worden gegund aan de deelnemers die niet aan de eisen voldoen. De FD maakt en passant ook een sneer naar de verondersteld 328 eisen die worden gesteld aan de leverancier van het kantoormeubilair.

Hangende de opschortende termijn (Alcatel) heeft het -onafhankelijke- FD vragen gesteld over de aanbesteding waar het rijk onderzoek naar gaat doen. Verantwoordelijk inkoopdirecteur Mario Penzen heeft tegenover het FD bevestigd onderzoek te doen: of ‘ondanks de zorgvuldige voorbereiding, een fout is gemaakt bij het opstellen van de eisen voor het gebruik van duurzaam hout’. De rijksoverheid heeft bij een presentatie van de aanbesteding nog toegelicht dat met de aanbesteding onder meer invulling wordt gegeven aan een kamermotie voor 10% circulair inkopen en een 100%circulaire overheid. Leveranciers moeten onder meer voldoen aan 7 van de 9 eisen het Timber Procurement Assessment System. Daarvan zijn er [volgens het onafhankelijke FD], inmiddels 9 van de 9 verplicht.

Bron: Aanbestedingsleidraad Circulaire Kantoorinrichting

De redactie van Aanbestedingsnieuws heeft de aankondiging van de aanbesteding er bij gepakt.

De opdracht vertegenwoordigde in 2016 een waarde €20 miljoen per jaar en het contract is voor tussen de 3 en 10 jaar. In 2016 is een vergelijkbare order uitgezet, waarbij naast Gispen ook Ahrend (bureaustoelen defensie) en Drentea (kasten en bureau’s) hebben geleverd. Op de vraag of die waarde ook gehaald wordt voor de volgende jaren, kan de aanbestedende dienst in de stukken geen uitsluitsel geven. Dat blijkt naar het inzicht van de redactie van Aanbestedingsnieuws onder meer uit de manier waarop de rijksoverheid precies invulling gaat geven aan de circulaire ambities.

Insteek van de overeenkomst is de aanschaf van nieuw circulair meubilair tot een minimum te beperken, onder meer door een krimp van het aantal werkplekken. Zo worden er 5.000 werkplekken overtollig gesteld. Zo kan dan het intern hergebruik worden geoptimaliseerd, aldus het inschrijvings- en beoordelingsdocument. En bovendien moet het bestaande meubilair langer meegaan.

De insteek van de overeenkomst is met een circulaire bedrijfsvoering en meubilair met circulaire eigenschappen de aanschaf van nieuw circulair meubilair met nieuwe materialen tot een minimum te beperken en uit te gaan van het bestaande meubilair dat reeds aanwezig is bij de Deelnemers. Daarbij geldt de volgende prioritering:
1. Inzet van gebruiks- en levensduur verlengende activiteiten en maatregelen voor het bestaande meubilair;
2. Voor nieuwe behoeftes de inzet van producten, componenten en materialen die reeds in omloop zijn;
3. Levering van nieuw circulair kantoormeubilair met een zo hoog mogelijk percentage gerecyclede materialen en het bijbehorende onderhoud.
In opdracht van de Categorie Kantoorinrichting heeft adviesbureau TurnToo in het voorjaar van 2016 een onderzoek gedaan en een adviesrapport uitgebracht over hoe te komen tot een circulaire categorie. Dit adviesrapport is als bijlage 10 bijgevoegd. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de grootste potentie voor een circulaire categorie schuilt in de volgende zaken:
– Op korte termijn de krimp van het aantal werkplekken. Naar schatting worden er tot 2020 binnen de Rijksoverheid ongeveer 5.000 werkplekken per jaar overtollig gesteld. Door (het optimaliseren van) intern hergebruik ontstaat een besparingspotentieel voor de gehele Rijksoverheid door het kantoormeubilair wat overtollig is opnieuw in te zetten;
– Een 2e bron voor besparingen op korte en middellange termijn is het verlengen van de levensduur van het huidige meubilair. Over het algemeen kan gesteld worden dat de huidige periode van inzet van meubilair met 4 tot 8 jaar verlengd kan worden mits dit door aanvullende diensten gefaciliteerd wordt.

Zie ook:

https://www.pianoo.nl/document/13187/circulaire-categorie-kantoorinrichting-van-rijksoverheid

Uit ongerelateerde onafhankelijke onderzoeksjournalistiek van Aanbestedingsnieuws blijkt: De wettenbundels Aanbestedingswet van 3a3 Publishing voldoen wel aan het FSC-keurmerk en de computers van 3a3 Publishing draaien op groene stroom. Al het vervoer van en naar de drukker en postkantoor wordt per fiets verzorgd. Daarnaast is de uitgever vegetariër en wordt de oplage vraaggestuurd gedrukt, door middel van intekenlijsten.

1 thought on “Rijksoverheid wil circulaire economie bereiken door krimp werkplekken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *