Waterschappen willen aandacht voor MVI inkopen en duurzaam GWW – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Waterschappen willen aandacht voor MVI inkopen en duurzaam GWW

De Circulaire economie is breder dan alleen het terugwinnen van grondstoffen uit water. Dat bepleit de Unie van Waterschappen (UWV), aan de vooravond van een commissievergadering in de Tweede Kamer, over de circulaire economie.

De agenda van die commissievergadering.  wordt gedomineerd door initatieven als het terugdringen van de Plastic Soup. Het gaat echter ook om circulair inkopen en aanbesteden en het terugdringen van zwerfafval.

Een ander interessant onderwerp voor aanbesteden is de aanbesteding van circulair kantoormeubilair. Daarover is tijdens het reces een kamerbrief verschenen, waarin het Ministerie zijn standpunt herhaalt dat er niets fout is gegaan tijdens de aanbesteding. Daarin verweet een zittende leverancier dat de inkoper, Rijkswaterstaat de opdracht gunde aan een niet-duurzame leverancier (Van Gispen), die niet beschikte over het gevraagde duurzaamheidscertificaat. Volgens Rijkswaterstaat was dit alleen een uitvoeringseis en hoefden de inschrijvers hier niet bij de inschrijving al aan te voldoen. Zie eerder hier en hier ook en ook nog hier.

Uitgeklapt

MVI inkopen en Duurzaam GWW

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is voor de Waterschappen een belangrijk instrument dat waterschappen en andere overheden helpt om duurzaamheidsambities te realiseren, zoals de overgang naar een circulaire economie en een toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. De waterschappen vinden het verduurzamen van projecten en programma’s belangrijk.

©UVW 2018

Daarom hebben de waterschappen naast het Manifest MVI ook de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 getekend, waarin de ambitie is geformuleerd dat duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel is van alle infrastructurele projecten.

Duurzaam GWW is een aanpak die ondersteunend is aan MVI. Het is belangrijk dat overheden hierin ervaring en kennis op doen en daarbij de opgedane kennis en ervaring beschikbaar stellen voor volgende projecten en andere organisaties. Het UWV werkt hierbij graag nauw samen met de Rijksoverheid, provincies en gemeenten

Taskforce

Er zijn al plannen voor de oprichting van een taskforce herijking regelgeving en er hebben zich daarvoor al 40 deelnemers gemeld. De UWV wil dat de Taskforce in beeld brengt welke knelpunten in regelgeving, toezicht en handhaving circulaire innovaties en ontwikkelingen in de weg staan en hoe deze kunnen worden weggenomen. Daarbij heeft het Rijk een grote verantwoordelijkheid, aangezien het veelal Rijksregelgeving betreft.

Het UWV vraagt zich verder af of de staatssecretaris het advies uit de transitieagenda’s tot instelling van een Taskforce overneemt? De waterschappen zouden graag zien, dat er zo’n Taskforce komt. Verder hebben de Waterschappen veel last van zwerfafval. Statiegeld op deze verpakkingen zou helpen om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen. Een groot aantal waterschappen heeft daarom ook de oproep getekend voor een verplichting van statiegeld op blikjes en (kleine) PETflessen.

Bron: Tweede Kamer / UWV, 1 maart 2018

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *