Revitalisering audiovisuele middelen gemeente Ede – Aanbestedingsnieuws

Revitalisering audiovisuele middelen gemeente Ede

Foto: pixabay.com

De gemeente Ede wil de audiovisuele installatie in haar gemeentehuis, voornamelijk de raadzaal en de kleinere commisiezaal nieuw leven inblazen. De huidige apparatuur is in werking sinds 2012/2013. De opdracht luidt dan ook: Het leveren en werkend installeren van, en het verlenen van service voor, audiovisuele uitrusting. Uit de documenten blijkt dat Ede de huidige functionaliteit voornamelijk wil behouden, afgezien van enkele aan te bieden opties en het verwijderen van de ambiance microfoon(s). Verder wil men delen behouden o.a. de 100V versterkers, zoveel mogelijk bekabeling en de slecht horenden installatie. U vind de te behouden delen min of meer kris kras door het PvE, waaruit wij, Aanbestedingsnieuws, normaal gesproken enkele strofen overnemen. Het PvE bevat echter meer dan 750 eisen verdeeld over ruim 100 bladzijden, afgezien nog van enkele bijlagen, dat is zelfs ons te gortig. Het is gelukkig voor geïnteresseerden mogelijk aanwezig te zijn bij een schouw. Van de inschrijvers wordt namelijk verwacht/verlangd dat zij zich in kennis stellen van de lokale situatie/ werkterrein van de opdracht. Bezichtiging van de locaties(s) / het werkgebied vindt onder begeleiding van de opdrachtgever plaats en zal worden gehouden op 10 januari 2022. U mag hieraan met maximaal twee personen deelnemen. U dient uiterlijk twee  werkdagen voor de schouw ( dit is 6 januari 2022) kenbaar te maken dat u deel wilt nemen aan deze schouw door een bericht te plaatsen op
TenderNed. Gebruik hiervoor in het onderwerp de tekst “verzoek tot nadere schouw”. Vermeld in het bericht de namen van de personen die aanwezig zullen zijn bij de schouw en tevens de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de contactpersoon. Na sluiting van bovenstaande termijn ontvangen de aangemelde gegadigden een uitnodiging voor deelname, met de (start)locatie, via TenderNed. Buiten deze georganiseerde schouw om is het niet toegestaan de locatie(s) op eigen gelegenheid te bezichtigen. Alleen vragen die tijdens de schouw op schrift worden gesteld worden opgenomen in een nota van
inlichtingen. (hiervoor worden formulieren ter plaatse verstrekt) Alle verdere vragen dienen schriftelijk te worden ingediend.
Mondelinge antwoorden, toezeggingen of nadere toelichtingen door of namens de opdrachtgever, tijdens deze aanbestedingsperiode en derhalve ook tijdens de schouw, hebben geen enkele rechtsgeldigheid.

Verder is het verboden om op zaterdag en zondag te werken. Wel wordt directe actie verwacht bij calamiteiten zoals gas- en/of waterlekkages, wateroverlast, brand, inbraak of pogingen daartoe, spanningsuitval, explosies, instorting, blikseminslag, bommeldingen, aanslagen etc. Opdrachtgever zal storingen melden bij opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft hiervoor een
zgn. ‘Callcenter’ ingericht welke 24/7 beschikbaar/bereikbaar is. (NDR: dus toch werken op zaterdag en zondag)

De gevolgde procedure bij deze aanbesteding is de openbare procedure. De installatie moet verricht worden in het zomerreces 2022 (9-07-2022 tot 02-09-2022), tenzij men kan aantonen dat levertijden hinder vormen. De opdrachtgever wil een overeenkomst aangaan met een één opdrachtnemer voor de duur van twee jaar met verlengingsmogelijkheden van tweemaal twee jaar. Als gunningscriterium wordt gehanteerd de “Economisch Meest Voordelige Inschrijving” (EMVI) op basis van de
beste prijs-kwaliteitsverhouding” (BPKV). 

Bron: Tenderned woensdag 15 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246865

1 thought on “Revitalisering audiovisuele middelen gemeente Ede

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *