Leveren, installeren en onderhouden van een PMS parkeergarage Sluisdijk – Aanbestedingsnieuws

Leveren, installeren en onderhouden van een PMS parkeergarage Sluisdijk

Parkeergarage Sluisdijk Den Helder. Foto: © Gemeente Den Helder

De gemeente Den Helder is van plan om met één opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan voor het leveren, installeren en onderhouden van een parkeermanagementsysteem. Voor de parkeervoorziening is groot onderhoud gepland, dit zal in het voorjaar van 2022 plaats vinden en ongeveer zes tot acht weken doorlooptijd vergen. In combinatie met dit groot onderhoud wenst de gemeente Den Helder ook het huidige parkeermanagementsysteem (PMS) en de parkeerautomaat (PA) te vervangen. Deze nieuwe PA dient tijdens het groot onderhoud te worden geplaatst en in combinatie met de oplevering van het groot onderhoud in bedrijf genomen te worden. De aanschaf van deze nieuwe PA wordt verzorgd door de gemeente Den Helder.

Parkeergarage Sluisdijk (de parkeervoorziening) ligt in het centrum van Den Helder. In de directe omgeving bevinden zich het winkelgebied, de schouwburg, het gebied Willemsoord, het reddingsmuseum en het station. De parkeervoorziening heeft een capaciteit van 181 parkeerplaatsen en is gesitueerd aan de Sluisdijkstraat 1A in Den Helder. Parkeren is de eerste drie uur gratis, daarna geldt een tarief van €1,00 per uur. De parkeervoorziening is volledig openbaar en voorziet in ‘retail en mixed-use’ gebruik gedurende 7 dagen/ 24 uur. Voor de parkeervoorziening geldt dat 24/7 in- en uitrijden mogelijk moet zijn door middel van de apparatuur. De parkeervoorziening dient wel binnen vrij in te stellen venstertijden afgesloten te kunnen worden met snelloopdeuren welke onderdeel uitmaken van de opdracht. De aanleg van bekabeling voor de PA maakt onderdeel uit van de opdracht. De bestaande bekabeling en lussen voor de PA kunnen in principe worden hergebruikt, dit ter beoordeling van de
opdrachtnemer. Het beheer van parkeervoorziening vindt op afstand plaats, de parkeervoorziening heeft geen
beheerdersruimte, er is wel een technische ruimte. Het PMS en de PA van de parkeervoorziening dienen dan ook te voorzien in deze invulling van het beheer. De beheerder zal eerste contactpersoon zijn voor opdrachtnemer waar het gaat om het beheer en onderhoud van de apparatuur.

De Opdracht betreft:
1 Het demonteren en afvoeren van de bestaande PA.
2 Het leveren, installeren, bedrijfsklaar maken en het onderhouden van de nieuwe apparatuur voor de parkeervoorziening van opdrachtgever, inclusief de systeemonderdelen en apparatuur die nodig is om het beheer vanuit de centrale meldkamer van de beheerder mogelijk te maken.
3 Het leveren, installeren, bedrijfsklaar maken en het onderhouden van snelloopdeuren, inclusief de aansturing van de snelloopdeuren in combinatie met de apparatuur.
4 Het leveren, installeren, bedrijfsklaar maken en het onderhouden van alle voor de apparatuur benodigde bekabeling (voeding, stuurkabels, netwerk).
5 Uitgangspunt van de apparatuur, met uitzondering van het DVMS, is dat deze als een SaaS oplossing wordt aangeboden. Het bestaande DVMS is geïnstalleerd in de technische ruimte van de parkeervoorziening. De apparatuur moet op afstand zijn te bedienen vanuit een centrale meldkamer.
6 Alle PA in de parkeervoorziening dienen met de centrale meldkamer van de beheerder in verbinding te staan.
7 De intercomverbinding (spreek-, luister), de beeldverbinding van de camera’s en de besturing van het PMS dient daarbij zonder noemenswaardige vertraging te zijn. Vertragingen welke ontstaan door oorzaken buiten de invloedsfeer van de opdrachtnemer vallen hierbuiten.
8 Opdrachtnemer is verder verantwoordelijk voor het in stand houden en onderhouden van deapparatuur gedurende tien jaren te rekenen vanaf het moment van de acceptatie van de apparatuur inclusief het opleiden van de medewerkers die (van of namens) de opdrachtgever het onderhoud aan en het beheer van de apparatuur verrichten.

De omvang van de levering staat omschreven in het prijsformulier. De onderhoudsovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar welke eenzijdig door de gemeente Den Helder maximaal viermaal met twee optiejaren kan worden verlengd. De ingangsdatum van de overeenkomst vangt aan op de datum van ingebruikname. Op 23 december 2021 om 13.00 uur zal er een mogelijkheid zijn voor een schouw. De schouw vindt gelijktijdig plaats met alle geïnteresseerde partijen. Om die reden is de deelname aan de schouw beperkt tot twee personen per inschrijver. Indien u aanwezig wil zijn bij de schouw dient u zich hiervoor via TenderNed met een bericht aan te melden.

De gemeente Den Helder heeft ervoor gekozen de opdracht aan te besteden door middel van een Europese openbare aanbesteding. Een aanbesteding volgens de Europese procedure is een aanbesteding waarvoor een onbeperkt aantal ondernemers zich aan kan melden en op kan inschrijven. De gemeente Den Helder heeft vanwege de omvang van de opdracht gekozen voor deze procedure. Nadat is vastgesteld welke inschrijvingen voldoen aan de minimumeisen en de geschiktheidseisen, vindt de beoordeling plaats van de gunningscriteria om zo de economisch meest voordelige inschrijving te bepalen waarbij het criterium beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt gehanteerd.

Bron: Tenderned woensdag 15 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246858

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *