Renovatie en uitbreiding gemeentehuis West Betuwe – Aanbestedingsnieuws

Renovatie en uitbreiding gemeentehuis West Betuwe

Impressie: © gemeente West-Betuwe

West Betuwe is een gemeente in het zuidwesten van Gelderland die per 1 januari 2019 is ontstaan uit een fusie van de (voormalige) gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.
Gemeente West Betuwe heeft meer dan 50.000 inwoners en het gemeentekantoor is gevestigd in Geldermalsen. Eén van de doelstellingen van de gemeente is om vanaf 2030 geheel energieneutraal te zijn.

Door gemeente West Betuwe wordt het voormalige gemeentehuis van Geldermalsen gebruikt als gemeentehuis van deze nieuwe gemeente. Vanwege het feit dat het gemeentehuis niet meer ingericht en ingedeeld is conform de huidige eisen, dient het gehele bestaande gemeentehuis te worden aangepast en te worden verduurzaamd.
Tevens is ook een uitbreiding van het gemeentehuis noodzakelijk om alle gemeentelijke functies te kunnen huisvesten.

Eind 2020 is een Europese niet-openbare aanbesteding gestart, die na selectie van vijf partijen heeft geleid tot inschrijvingen van twee partijen. Zie ook : Renovatie en uitbreiding gemeentehuis West Betuwe Deze inschrijvingen lagen zodanig ver boven het taakstellend budget van € 7.600.000,– , dat deze inschrijvingen, zonder substantiële en ingrijpende wijzigingen, niet konden voorzien in de behoeften van de aanbestedende dienst.

Om die reden heeft Aanbestedende dienst door middel van een vrijwillige vooraankondiging bekend gemaakt over te gaan op een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging als beschreven in artikel 6.1.2, sub a ARW 2016.

Bron: Tenderned zondag 19 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238697

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *