Reconstructie route A2 – Haven – Poort van Stein – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie route A2 – Haven – Poort van Stein

Foto: Pexels.com

De gemeente Stein heeft een aanbesteding geplaatst voor de reconstructie route A2 – Haven – Poort van Stein.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Reconstructie van de Heidekampweg en Nieuwe Postbaan
  • De aanleg van 5 nieuwe rotondes
  • De aanleg van een snelfietspad.

Heidekampweg en Nieuwe Postbaan zijn de poorten naar de Steinse bedrijventerreinen Paalweg, Haven en Kerensheide. De aanbesteder organiseert op 16 oktober om 13.30 uur een startbijeenkomst in de raadzaal van het stadskantoor van de gemeente Stein waarbij een mondelinge toelichting wordt gegeven op het project, aanbestedingsprocedure en gunningscriteria. Doel hiervan is de verwachtingen en doelstellingen van de aanbesteder te delen met de ondernemers die voornemens zijn in te schrijven. Gedurende deze startbijeenkomst bestaat er mogelijkheid tot het verkrijgen van inlichtingen. Van deze startbijeenkomst en eventuele inlichtingen wordt een nota van inlichtingen opgesteld.

De ondernemer wordt gevraagd zich uiterlijk één dag voorafgaande aan de startbijeenkomst via de berichtenmodule van TenderNed aan te melden. De aanwezige vertegenwoordigers, maximaal twee, van de ondernemers die voornemens zijn in te schrijven dienen hun aanwezigheid te bevestigen door ondertekening van een presentielijst. Vragen om nadere inlichtingen kunnen uitsluitend worden verkregen door op de site van TenderNed voor 22/10/2019 om 12:00 uur vragen in te dienen. Voor de uiterlijke termijn voor het indienen van vragen vindt (via TenderNed) geen beantwoording van vragen plaats. Pas na voornoemde termijn worden de vragen bestudeerd en wordt vanuit de geanonimiseerde vragen een Nota van Inlichtingen opgemaakt.

Een tweede ronde met nadere inlichtingen vindt eveneens plaats conform bovenstaande procedure. De betreffende vragen dienen voor 12/11/2019 om 12:00 uur via TenderNed te zijn ingediend. De nota’s van inlichtingen worden op TenderNed geplaatst.

Bron: Tenderned 4 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/177053

1 thought on “Reconstructie route A2 – Haven – Poort van Stein

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *