Bouwteamopdracht Herontwikkeling Fruitweg 17 Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Bouwteamopdracht Herontwikkeling Fruitweg 17 Den Haag

Foto: Google Streetview

De gemeente Den Haag is voornemens om het huidige pand aan de Fruitweg 17 te herontwikkelen. Op basis van het PvE en het VO, zoals dat momenteel wordt opgesteld,  dient een integraal Uitvoeringsgereed Ontwerp gemaakt te worden en moeten de werkzaamheden uitgevoerd worden. Uitgangspunt hierbij is om een bouwteamproces te doorlopen o.b.v. de UAV, waarbij enerzijds een integraal ontwerpteam gezocht wordt en anderzijds een uitvoerende partij (die participeert in het ontwerpproces en vervolgens de mogelijkheid krijgt om de werkzaamheden uit te voeren). Deze aanbesteding betreft de opdracht voor de uitvoerende partij: een Bouwteamopdracht (met optioneel de aannemingsovereenkomst).

Het pand aan de Fruitweg beslaat een oppervlakte van ongeveer 9500 m2 en is sterk verouderd. Dit reikt van versleten liften die niet meer functioneren, tot een energielabel dat niet langer voldoet. Het pand moet geschikt gemaakt worden voor herhuisvesting van diverse integrale dienstverleningen en werkplekken. De vervangende huisvesting is ten behoeve van circa 500 medewerkers. In voorbereiding op het herhuisvestingstraject is een PvE opgesteld. Daarin zijn uitgangspunten voor de nieuwe locatie opgenomen. De belangrijkste daarvan zijn toekomstbestendigheid, integraliteit van dienstverlening en bereikbaarheid voor de burger. Ook zijn er vergaande ambities op het gebied van duurzaamheid ((bijna) energieneutraal gebouw). In de nieuwe situatie zal voldoende ruimte zijn voor werkplekken en voor integrale dienstverlening. Denk daarbij aan spreekruimtes, leslokalen en horecavoorzieningen.

Hagenaars kennen het uit 1955 daterende gebouw (van Architecten J.Piets en G.v.Essen.) als het van Rijmenam gebouw. Als zodanig in gebruik tot 1990 en van Rijmenams verhuizing naar de Kerketuinenweg. In 2004 is het faillissement aangevraagd. Nederlanders kennen van Rijmenam vooral door de RIJAM (school) agenda’s. We mogen hopen dat na herontwikkeling het karakteristieke van dit pand bewaard is gebleven.

Bron: Tenderned 4 oktober https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/176968

Foto: Dienst stadsbeheer, collectie Haags Gemeentearchief

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *