Evenementenondersteuning gemeente Westland – Aanbestedingsnieuws

Evenementenondersteuning gemeente Westland

Jaarlijks worden er verschillende evenementen georganiseerd zoals braderieën, wielerrondes en muziekfestivals. Om alles in
goede banen te leiden verricht Team gebiedsbeheer in samenwerking met de opdrachtnemer een aantal werkzaamheden en leveren zij (gemeentelijke) materialen ter ondersteuning van het evenement. In de optimale situatie wordt de gemeente ontzorgd. Dit betekent dat de gemeente gedurende de looptijd van de raamovereenkomst, van de opdrachtnemer verwacht dat hij zoveel mogelijk uit handen neemt. Ook is het van groot belang dat het contact met de opdrachtnemer(s) eenvoudig en effectief verloopt. Om die reden is een fundamenteel onderdeel van deze aanbesteding het principe van een ‘single point of contact’. De inkoopbehoefte loopt enigszins uiteen, o.a. het plaatsen en verwijderen van hekken, verkeersborden en aanverwante zaken die van doen hebben met het ordelijk laten verlopen van evenementen.

Bij deze aanbesteding staat centraal dat de gemeente een opdrachtnemer of samenwerkingsverband zoekt die de gemeente kan ontzorgen en ondersteunen bij evenementen. De werkzaamheden vallen samen onder de noemer ‘evenementenondersteuning’.
Onder evenementenondersteuning wordt onder andere verstaan ; het inzetten van personeel en materieel/materiaal om een evenement ordelijk te kunnen laten verlopen. Denk hierbij aan:

-Het leveren van een projectmanager
-Het leveren van personeel voor o.a. de hieronder uitgevraagde dienstverlening
-Het leveren/plaatsen/verwijderen van diverse soorten hekken
-Het leveren/plaatsen/verwijderen van gemeentelijke (evenementen) minicontainers.
-Het leveren/plaatsen/verwijderen van verkeersborden of andere verkeer gerelateerde materialen
-Het verwijderen/terugplaatsen van gemeentelijke assets
-Het leveren/plaatsen/verwijderen van vlaggenmasten .
Daarnaast kan er ook personeel uitgevraagd worden voor hieronder uitgevraagde dienstverlening. Het is de bedoeling dat inschrijver ook het materieel/materiaal aanlevert;
-Bladblazen
-Vegen d.m.v. inzet veegwagen(s)
-Inzet knijpwagen(s)
-Evenementenverkeersregelaars
Inschrijver is in staat om op verzoek een verkeersplan op te (laten) stellen. Als zo’ n plan van toepassing is voert inschrijver vanzelfsprekend alle werkzaamheden uit conform het verkeersplan.

De looptijd bedraagt twee jaar met twee optiejaren. Opdrachtgever heeft geen afnameverplichting en geeft geen omzetgarantie. Wel maximeert opdrachtgever de totale omvang van deze opdracht (initiële looptijd incl. verlengingsopties) op €750.000,-‘. Er is gekozen voor het volgen van een Europese openbare procedure. Het gunningscriterium voor deze aanbesteding is de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 9 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/306944

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 10 augustus 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *