Beheer parkeergarages inclusief geldgaring Gemeente Hoorn – Aanbestedingsnieuws

Beheer parkeergarages inclusief geldgaring Gemeente Hoorn

Op een deel van het parkeerareaal van de gemeente Hoorn is regulering van toepassing. De twee parkeergarages ‘t Jeudje en Schouwburg Het Park maken hier ook deel van uit. ‘t Jeudje is een ondergrondse Parkeergarage gelegen aan de Vollerswaal 61A, Hoorn en beschikt over 340 plaatsen waarvan 220 openbare plaatsen en 120 plaatsen voor bewoners in een voor openbaar gebruik afgesloten gedeelte van de garage. Parkeergarage Schouwburg Het Park, gesitueerd aan de Westerdijk 4,  Hoorn heeft 120 openbare plaatsen. Deze parkeergarage doet tevens dienst als parkeergelegenheid voor bezoekers van de Schouwburg.

De gemeente Hoorn is eigenaar van garages ‘t Jeudje en Schouwburg Het Park. De exploitatie is in eigen beheer en het operationeel beheer wordt uitgevoerd door derden. Structureel zijn er een aantal onderwerpen die de gemeente wil door ontwikkelen om een verbetering in de
kwaliteit en het exploitatieresultaat te bereiken. De gemeente Hoorn zoekt een opdrachtnemer waarmee een constructieve samenwerking in partnerschap mogelijk is. De gemeente verwacht in deze samenwerking een proactieve houding van de opdrachtnemer. De gemeente Hoorn is ook een parkeergarage in het zogenaamde project “plan van Hoorn” aan het ontwikkelen. Wanneer deze garage wordt gerealiseerd is nog onduidelijk en ook het eigendom en beheer is nog onduidelijk. Wanneer deze parkeergarage in eigendom en beheer van de gemeente Hoorn komt zal het beheer in opdracht worden gegeven aan de onderneming waaraan ook deze aanbesteding in opdracht wordt gegeven. Daarom wordt er ook van u gevraagd om een open begroting in te dienen voor alle werkzaamheden aan beide parkeergarages. Deze open begroting zal als onderlegger dienen voor het in opdracht geven van het eventuele beheer van deze nieuwe garage.

Het operationeel beheer van parkeergarage het ‘t Jeudje en Het Park schouwburg bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Beheer op locatie
  • Beheer op afstand
  • Schoonmaak
  • Geldgaring
  • Rapportage

Het onderdeel geldgaring moet door een gekwalificeerd en erkend waarde transporteur uitgevoerd worden. In 2020 zal er nieuw beleid worden opgesteld waarin het college de keuze wordt voorgelegd om de contante betalingen in parkeergarages af te schaffen.
Wanneer dit beleid wordt aangenomen en de apparatuur wordt vervangen zal het onderdeel geldgaring per 1 januari 2021 vervallen. De inschrijver dient hiermee rekening te houden.

Op dit moment zijn bij de huidige opdrachtnemer drie medewerkers in dienst (36,15 en 8 uur/week) voor de opgedragen werkzaamheden. Het totale brutoloon in het jaar 2019 bedroeg € 40.058,-. Dit is exclusief werkgeverslasten, pensioen en andere emolumenten. De medewerkers vallen niet onder een CAO. De Nederlandse parkeerbranche kent geen CAO. De gemeente Hoorn is een maatschappelijk betrokken opdrachtgever, daarom is de Wet overgang van onderneming bij deze aanbesteding van toepassing. De huidige werkgever is
Inpublic-Nederland. De inschrijver dient met deze onderneming hierover afspraken te maken.

Bron: Tenderned 4 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188970

 

1 thought on “Beheer parkeergarages inclusief geldgaring Gemeente Hoorn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *