Bomen snoeien Eindhoven centrum – Aanbestedingsnieuws

Bomen snoeien Eindhoven centrum

Snoeien van bomen, is het ooit nodig? Nou dat ligt eraan. Zijn het fruitbomen of geënte rozenstruiken? Zo nee, Dan nee. Dat heeft Aanbestedingsnieuws tenminste begrepen van de boomdeskundige van St. Herstel Oosterpark en bioloog van de Hortus Botanicus, Arend Wakker, zie eerder:Waarom je niet alle kennis kan inkopen

De enige reden om het dan toch te doen, is omdat de mens er van alles mee moet. De ene mens. De andere mens dan weer niet maar die andere mens is blijkbaar van ondergeschikt belang. Het kan dan gaan om daglichttoetreding te vergroten, bij snelwegen om het risico op takbreuk te verminderen of uit mode, of omdat er iemand als groen geoormerkt geld meent te moeten verdienen. Maar al die redenen die je maar kan bedenken, houden stuk voor stuk in dat de natuur zich maar moet voegen naar de mens.

Zo zijn er ook inkoop-gerelateerde overwegingen te bedenken tegen snoeien. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bij een eerdere faal-inkoop de gemeente alle bomen in een bak heeft geplaatst waar de bomen eigenlijk niet in horen (zie afbeelding) omdat ze nu eenmaal meer water nodig hebben dan ooit in een bak terecht komt, zodat je de bomen moet bijsnoeien om ze kort en klein te houden. Dan kun je er beter voor pleiten om de bak weg te halen dan om de bomen te snoeien. Maar het kan ook zijn (zie afbeelding) dat er een zekere Amerikaanse hamburgerketen heeft ontdekt hoe de hazen lopen in de gemeente en nu zicht op de gevelreclame van kilometers ver opeist. Wat dan…

Markt Eindhoven Centrum, Foto: ©BBP 2016

Dan heb je een integere groenspecialist nodig, die zegt, jongens, we kunnen dit wel doen maar dat gaat een enorme wateroverlast betekenen voor het plein, daar het water dat nu opgevangen wordt via de bestrating, voor zover dat al bij de bak kan komen, nu niet meer bij bomen terecht komt en daar maar gezellig blijft liggen. Aanbestedingsnieuws weet het nog net niet helemaal zeker maar het moet haast wel want bij alle andere straten waar bomen bij de aanleg van de oranje betegeling al compleet buiten zijn gehouden in verband met de markt en het winkelend publiek, is al behoorlijke wateroverlast. Omdat Eindhoven op zandgrond ligt, komt het water direct in de grond en treden er lokaal verzakkingen op waar het water in blijft staan. Niet alleen slijt de bestrating zo sneller, winkels worden dan geconfronteerd met een enorme wadi voor de deur. Dat is karma. Het is de wraak van het groen. Dan had je als winkelier maar een boom moeten willen.

Helaas zijn alle groendeskundigen bij gemeenten weg wegens “linkse hobby”. Nu moeten we het doen met de CROW Handboek groen 2018, die ook nog herzien wordt. “De validatieprocedure wordt zeer secuur doorlopen en onder toezicht van een voorzitter geregisseerd. De validatiecommissie bestaat uit opdrachtgevers (Stadswerk), opdrachtnemers (De branchevereniging van boomverzorgers: VHG Boomspecialisten) en opleiders. Mede door deze validatie is er een breed draagvlak voor het handboek.” Breed draagvlak onder onverschillige opdrachtgevers, op gevelreclamebeluste ondernemers en mensen die niet houden van natuur?

Aanbestedingsnieuws vond dan ook toch een aanbesteding voor het snoeien van bomen. Eindhoven natuurlijk weer. De stad met al de biomassacentrales.Als we het goed hebben bijgehouden, zijn het er 5. https://studio040.nl/nieuws/artikel/geen-zorgen-over-biomassacentrales-in-eindhoven . Zie ook het Eindhovense biomassaprogramma.

Kijk je hoeft een klant niet aan te bieden waar het om vraagt. Je moet een klant aanbieden wat men wil hebben. Het zou nog best een mooie opdracht kunnen zijn voor een aannemer die de betonnen kolossen of de overbodige schuilkelder eronder best wil verwijderen ten gunste van de boom en die daartoe samenwerkt met een boomspecialist die wel geeft om groen en de bomen wil laten staan. Is ook beter in verband met de aansprakelijkheid voor wateroverlast.

De gemeente Eindhoven heeft een aanbesteding uitgeschreven voor het snoeien van bomen in het stadsdeel centrum.   Snoeien bomen Centrum 610502004 bestaat in hoofdzaak uit:

  • het snoeien van bomen;
  • het verwerken van afkomend hout;
  • het treffen van verkeersmaatregelen;
  • het muteren van gegevens in Geovisia;
  • bijkomende werkzaamheden.

De aannemer dient rekening te houden dat 95% van de bomen bereikbaar is met een hoogwerker en dat er bij 20% van de bomen de takken vrij kunnen vallen. 

In het bestek bij deze aanbesteding wordt afgeweken van de bundeling van de boomhoogteklassen zoals vermeld in het Handboek bomen 2018. In het bestek wordt de bundeling van boomhoogteklassen aangehouden zoals vermeld conform de CROW.
Bloedbomen snoeien in de periode dat ze niet bloeden is conform Handboek bomen 2018. 

Eindhoven Centrum bestaat uit de wijken/buurten:

  • Binnenstad
  • De Bergen
  • Fellenoord
  • Witte Dame
  • TU-terrein

Het werk start op 1 juli 2020. Het werk beslaat een termijn van 3,5 kalenderjaren (tot en met 31 december 2023)

Bron: Tenderned 5 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/189144

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *