Prorail zoekt innovaties in stofbescherming – Aanbestedingsnieuws

Prorail zoekt innovaties in stofbescherming

ProRail vraagt bedrijven om met innovatieve oplossingen te komen om stofvorming bij spoorwerk tegen te gaan. ProRail wil spoorwerkers beschermen tegen blootstelling aan stof die vrijkomt bij werken met ballast. De zeer fijne deeltjes van deze ballaststof kunnen ingeademd worden en tot de longblaasjes doordringen (respirabel).

“Sommige van deze fijne deeltjes kunnen ernstige ziekten als bijvoorbeeld kanker veroorzaken”, bericht Prorail. De Arbeidsinspectie luidde al sinds 2006 de alarmklok over fijne deeltjes kwartshoudend steenstof. Dit moest zo veel mogelijk worden beperkt op de bouwplaats, onder meer door gebruik te maken van steensnijders in plaats van stenen met hand en hamer te breken. Aanbestedingsnieuws schreef al eerder over het risico van de kwarts – en de absurde strijd tegen elementaire deeltjes in het licht daarvan-  in: Prorail aangesproken op kwarts in ballast.  Op talloze video’s van werk aan het spoor is te zien hoe de werknemers worden blootgesteld aan stof bij het uitrijden van ballast.

Kwartsstof kan onderdeel zijn van dit ‘respirabel stof. In het Nederlandse spoor wordt op dit moment voornamelijk gebruik gemaakt van kwartshoudende ballast. Kwarts is een van de meest voorkomende mineralen in de aardkorst. Zowel zand als graniet bestaan voor een groot deel uit kwarts. Respirabel kwartsstof kan kankerverwekkend zijn. Blootstelling aan de stof van kwartshoudende ballast vormt zo voor spoorwerkers een specifiek risico op ernstige gezondheidsproblemen. Daarom vindt ProRail het ontzettend belangrijk dat alle stofvorming bij ballastwerkzaamheden zoveel mogelijk voorkomen wordt, of onder grenswaarden voor blootstelling blijft.

©Prorail 2020

ProRail wil als opdrachtgever en werkgever binnen de spoorbranche gezond en veilig werken mogelijk maken. Samen met die spoorbranche zijn de afgelopen jaren dan ook allerlei maatregelen geïntroduceerd die het risico op blootstelling aan stof moeten beperken. De stofvorming wordt beperkt door het nathouden van ballast en blootstelling aan de stof wordt op dit moment beperkt door onder meer het gebruik van stofmaskers, machines met overdrukcabines en filters die het stof buiten houden.

Als oplossingsrichting kan worden gedacht aan het toepassen van hulpstoffen aan de ballast, maar er zijn vast nog meer innovaties te bedenken om het stofprobleem te lijf te gaan. Heb jij een innovatieve oplossing voor deze uitdaging, dan is dit de kans om met behulp van ProRail over te gaan tot het onderzoeken, ontwikkelen en testen van jouw innovatie.

Na publicatie van de oproep organiseert ProRail op donderdag 24 maart 2022 een informatiebijeenkomst voor alle
geïnteresseerde partijen. Tijdens deze bijeenkomst bespreekt ProRail met de aanwezigen de opgave waar zij voor
gesteld staat en het innovatievraagstuk waar zij de markt graag bij betrekt. Ook zal worden uitgelegd welke stappen
er tijdens de ingerichte procedure bij deze innovatie oproep worden doorlopen en er is gelegenheid tot het stellen
van vragen.

Het totale investeringsbudget voor de innovatie oproep bedraagt € 875.000, – en wordt verdeeld over een onderzoeksfase en de ontwikkel/testfase.

Geïnteresseerde partijen dienen zich aan te melden voor de informatiebijeenkomst. De informatiebijeenkomst is
niet verplicht. Aanmelding kan uiterlijk tot maandag 21 maart 2022 door een mail te sturen naar
stofloosspoor@prorail.nl

Bron: Prorail, 1 maart 2022

Zie het persbericht Stofloos spoor | ProRail, alsmede de PDF met meer informatie over de informatiebijeenkomst.

innovatieoproep-stofloos-spoor.pdf (prorail.nl)

1 thought on “Prorail zoekt innovaties in stofbescherming

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *