Prorail aangesproken op kwarts in ballast – Aanbestedingsnieuws

Prorail aangesproken op kwarts in ballast

Issues in the supply chain. Prorail is aangesproken door de Arbeidsinspectie over de Kwarts die voorkomt in de ballast. ProRail heeft een eis ontvangen waarin de Arbeidsinspectie Prorail verbiedt nog langer te werken met kwartshoudende spoorstenen bij werkzaamheden op het spoor. Kwartsstof komt onder meer vrij bij het storten uitrijden van ballast (zie bijvoorbeeld hier: Strukton Rail Afgraven van Oude Ballast Station Hoogezand-Sappemeer Spoor 1 – YouTube) , met name wanneer er geen aanvullende beschermende maatregelen genomen zijn, zoals afzuiging en natmaken met water.

©Prorail 2020

De Arbeidsinspectie wil om die reden dat ProRail aannemers opdraagt binnen drie maanden volledig kwartsloos te gaan werken, zo meldt Prorail. Dat is volgens ProRail echter onhaalbaar, en dit heeft de spoorwegorganisatie ook in gesprekken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat medegedeeld.

Bij het snijden, boren of slijpen in/van siliciumhoudende gesteenten (Red AN: dit zijn bijna alle gesteenten, ook baksteen en beton) kunnen deeltjes kwartsstof vrijkomen, die zo klein zijn dat ze kunnen worden ingeademd en vervolgens in de longen blijven zitten. Daar kan het ernstige longklachten en zelfs kanker veroorzaken. De Arbeidsinspectie noemt het een echte sluipmoordenaar.

De Arbeidsinspectie treedt al sinds 2013 op tegen kwartsstof, zie onder meer de volgende video:
Ook naar het gebruik van kwarts in de spoorindustrie loopt al langer onderzoek. Zo schreef Railalert dat er in 2021 een meetonderzoek zou worden uitgevoerd vanaf januari 2021 naar meetmethodes en praktijkmetingen.
Tijdens fase 2 worden alle reeds uitgevoerde onderzoeken in het verleden m.b.t. kwartsstof geëvalueerd, wordt er een uniforme meetmethode vastgesteld en vervolgens worden er diverse praktijkmetingen uitgevoerd. Dit onderzoek is gestart in Januari 2021 en heeft een doorlooptijd van in totaal 8 maanden.
Halverwege die 8 maanden verscheen een artikel van Zembla over het onderzoek, Tijdlijn: Hoe de spoorbranche blijft werken met kankerverwekkend kwartsstof – Zembla – BNNVARA  Ook daarin wordt gesteld dat de grenswaarden erg laag liggen:  “Het is al snel gevaarlijk, de wettelijke grenswaarde voor respirabel kwarts is 0,075 mg/m3, gemeten op een gemiddelde werkdag van 8 uur. Dat is extreem weinig.”
Ook in de vele video’s van spooraannemers die ballast storten en uitrijden is te zien hoe het personeel aan de kant staat temidden van flinke stofwolken. Another one bites the dust. Het personeel moet kennelijk gewoon maar stofhappen. Prorail wil er dus niet aan, maatregelen te nemen. De regeling is onuitvoerbaar, aldus Prorail, dat 4 februari op de website meldde:

De Arbeidsinspectie wil om die reden dat ProRail aannemers opdraagt binnen drie maanden volledig kwartsloos te gaan werken. Dat is volgens ProRail echter onhaalbaar, en dit hebben we ook in onze gesprekken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat medegedeeld.

Om aan de jaarlijkse vraag voor het onderhouden en vernieuwen van onze sporen te voldoen, is onvoldoende kwartsloze ballast beschikbaar. Als we verplicht worden kwartsloos te werken, kunnen we geplande noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden niet uitvoeren.

Zie ook:
Ballast storten 2 – YouTube (storten van ballast, ook Strukton, duidelijk zichtbare stofwolk die over het personeel trekt, ook in de regen)
NDR:Saillant detail is de vaststelling op de website van Zembla, dat “mondbescherming voor de stofdeeltjes (Red An: zichtbaar en daarmee ca. 1000x tot 10.000x groter dan virussen, zie ook onze berichtgeving in april 2020) niet toereikend is”. De P voor particle in FFP staat voor een deeltje van 1 micrometer, minstens 100 keer zo groot.
… Huh? Dus je mag absoluut geen 0,01 micron deeltjes die griep veroorzaken inademen maar deeltjes van 1 micron die kanker veroorzaken is geen probleem voor Prorail? Waarom moeten wij gewone stervelingen dan weer wel die echt-niet-werkende mondmaskers nog op in de trein?
Aanbestedingsnieuws vermoedt een ernstig geval van cognitieve dissonantie daar bij Prorail. Loesoe in the Sky? Ach. We vergaan allemaal tot stof.

1 thought on “Prorail aangesproken op kwarts in ballast

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *