Grote Markt Groningen herinrichting – Aanbestedingsnieuws

Grote Markt Groningen herinrichting

Impressie: Gemeente Groningen

De binnenstad van Groningen krijgt een stevige opknapbeurt: meer ruimte voor voetgangers en fietsers, aantrekkelijker en goed bereikbaar. Ook de Grote markt moet aangepakt worden. De Grote Markt moet weer hèt centrale plein van de stad worden en het domein worden van de voetgangers. Maar ook voor de fietser is aandacht. Als fietsstad Groningen kan de gemeente het zich niet permitteren deze te weren van het plein: gedacht wordt aan een noord-zuid verbinding voor het
stadhuis en langs de oostwand terwijl juist de fietsers in oost-west verbinding om het plein heen geleid gaan worden. De herinrichting van de Grote Markt maakt onderdeel uit van het masterplan ‘Bestemming Binnenstad’. Naast de Grote Markt zijn veel meer projecten uitgevoerd en staan er nog diverse nog op stapel om de binnenstad als geheel aantrekkelijker en gastvrijer te maken. Veel aandacht is er voor de ruimtelijke inrichting waarin groen een belangrijke plaats inneemt, de auto geweerd wordt en de bussen verdwijnen. Begin 2022 als de Kattenbrug opgeleverd is verdwijnen de bussen van de Grote Markt en is
de weg vrij om het plein opnieuw in te richten. In januari 2021 is het Programma van Eisen (PvE) voor de Grote Markt door de gemeenteraad vastgesteld. Het PvE bevat een overzicht van eisen waaraan het plein moet voldoen en vormt de basis
voor het concept-inrichtingsplan dat onlangs is gepresenteerd. Als alles dan volgens plan verloopt, vinden de eerste werkzaamheden rond de zomer van 2022 plaats en is de ‘nieuwe’ Grote Markt eind 2023 klaar.
Het concept-inrichtingsplan geeft met respect en oog voor de historie een invulling aan de Grote Markt die bij deze tijd past. Het plein zelf blijft daarbij in principe voor het grootste deel leeg. Opvallend onderdeel in het ontwerp is de plaatsing van een groep bomen aan de oostzijde van het open plein. Het is een nieuwe verblijfsplek op het open, nu nog bijna volledig versteende plein. De bestrating van het plein in het ontwerp wordt uitgevoerd in een warm beige-grijze baksteen in combinatie met natuursteen, vergelijkbaar met de tinten van de Martinitoren. En zoveel mogelijk zonder drempels en optimaal begaanbaar. 

De Gemeente Groningen houdt een aanbesteding conform de nationale niet-openbare procedure om tot het sluiten van een overeenkomst te komen. Het doel van de Selectiefase is het succesvol kunnen afronden van het de selectieprocedure waarbij
uiteindelijk vijf partijen uitgenodigd worden voor het doen van een inschrijving voor het project “Grote Markt, herinrichting”. In deze aanbesteding zal in de inschrijffase worden gewerkt met een plafondprijs Voor deze aanbesteding is voorlopig een totaal plafondprijs vastgesteld van: €3.000.000,- (excl. BTW). Iedere inschrijving met een inschrijfprijs hoger dan het plafondbedrag is ongeldig en wordt terzijde gelegd. Het gunningcriterium is de beste prijs- kwaliteitsverhouding (BPKV). 

Bron: Tenderned maandag 7 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/251755

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *