Pluspunt trekt zich terug uit aanbesteding welzijn Leiderdorp – Aanbestedingsnieuws

Pluspunt trekt zich terug uit aanbesteding welzijn Leiderdorp

Huidig leverancier Pluspunt in Leiderdorp doet niet mee aan een aanbesteding voor welzijnswerk in de gemeente Leiderdorp. De organisatie wordt zo snel mogelijk na 1 januari 2019 opgeheven. In september 2017 heeft het college besloten tot een aanbesteding van dat welzijnswerk.

Pluspunt is een zelfstandige stichting en wordt voor ongeveer 75% gesubsidieerd door de gemeente Leiderdorp. De overige inkomsten komen uit de eigen bijdrage van de deelnemers aan de diverse projecten, giften en eenmalige fondsen.Bij Pluspunt werken zo’n 160 vrijwilligers.

De aanbesteding is voor het welzijnswerk in Leiderdorp. Op basis van wat Pluspunt nu al weet, zal, nadat de opdracht is gegund (naar verwachting begin augustus), de focus van het bestuur liggen op een overdracht van activiteiten, diensten en projecten aan de nieuwe welzijnsorganisatie en het overnemen van betaalde medewerkers en vrijwilligers.

©Pluspunt 2018

Pluspunt had graag de mogelijkheid gekregen om met bestaande lokale partners vorm te geven aan de realisatie van de door de gemeente beoogde veranderingen voordat werd besloten tot aanbesteding. Vanaf het besluit van het college is het bestuur van Pluspunt intensief in gesprek gegaan met verschillende partijen die belangstelling toonden voor de aanbesteding in Leiderdorp.

Tijdens deze gesprekken ging het voor het bestuur om het behoud van kennis, netwerken, vertrouwensrelaties en de vertrouwde diensten en activiteiten van Pluspunt voor Leiderdorp. Naast de optie om binnen een te vormen coalitie mee te doen als zelfstandige organisatie zou dit behoud ook gerealiseerd kunnen worden door Pluspunt op te laten gaan in een bestaande of nieuw te vormen organisatie.

De welzijnsstichting heeft ervoor gekozen niet mee te doen omdat de partijen die zich hebben ingeschreven ervoor gekozen hebben om niet met Pluspunt als onderaannemer samen te werken.  De aanbestedingsopdracht zoals geformuleerd door het college maakt samenwerking met lokale organisaties ook niet noodzakelijk.Gezien de reikwijdte van de opdracht, de eisen die gesteld zijn en de expertise die gevraagd wordt aan inschrijvende partijen, was het geen optie dat Pluspunt zelfstandig of samen met andere lokale organisaties zou inschrijven als hoofdaannemer.

Opheffen is nu de enige optie zegt directeur Mirjam Muller. Per 1 januari zal Pluspunt ook geen gemeentelijke subsidie meer krijgen.Nadat bekend wordt welke organisatie het welzijnswerk in Leiderdorp met ingang van 2019 gaat uitvoeren zal het Pluspunt bestuur met die partij gaan overleggen over het behoud van activiteiten, diensten en projecten.

Bron: Pluspunt, 20 juni 2018

1 thought on “Pluspunt trekt zich terug uit aanbesteding welzijn Leiderdorp

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *