Plasterk: niet inschrijven op aanbestedingen is eigen verantwoordelijkheid accountants – Aanbestedingsnieuws

Plasterk: niet inschrijven op aanbestedingen is eigen verantwoordelijkheid accountants

AMSTERDAM – Van onze redactie

De accountantsmarkt is een vrije markt. Daarom  zijn marktpartijen zelf verantwoordelijk voor het contracteren van accountancydiensten tegen marktconforme condities. Dat dit tot gevolg heeft dat er geen een accountant inschrijft op een aanbesteding, is een verantwoordelijkheid die bij de accountant ligt, zo stelt Plasterk in een brief naar de Tweede Kamer.

“Er zijn geen wettelijke verplichtingen voor individuele accountantskantoren om cliënten te accepteren.”, aldus Plasterk, naar aanleiding van de gemeenten die nu zonder gecontroleerde jaarrekening zitten.  Er is een publiek belang dat iedere gemeente gebruik kan maken van de diensten van een accountant, en de Gemeentewet heeft dat ook verplicht gesteld.

Pixabay, https://pixabay.com/nl/users/Skitterphoto-324082/

Dat zijn toch wel knelpunten. Minister Plasterk wil er wel wat aan doen. Omdat het een vrije markt is, gaat het Ministerie van BZK zich beperken tot “het verlagen van toetredingsdrempels en het wegnemen van mogelijke knelpunten bij aanbestedingsprocedures.”

Voor de frictieproblemen bij de inkoop van accountants heeft Plasterk wel een uitweg. Zo eisten gemeenten in hun aanbestedingen dat de accountant al eens eerder gemeenten gecontroleerd moet hebben. Dat belemmert nieuw toe te treden accountants.  Ook moet de looptijd van het contract lonend zijn voor de accountant en moet er goed zicht zijn op de gemeentelijke bedrijfsvoering. Daarvoor verwijst de Minister naar de VNG dat samen met de NBA de accountants gaat voorlichten.

Hoe Minister Plasterk de structurele knelpunten aan gaat pakken, is echter de vraag, die hij zelf op het einde van de brief ook nog maar eens opwerpt. De verantwoordelijkheid voor wat Plasterk zelf “structurele oplossingsrichtingen” noemt, ligt niet bij Binnenlandse Zaken maar bij het Ministerie van Economische Zaken, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Aanbestedingswet, de hoogte van de toetredingsdrempels en de mogelijke knelpunten bij aanbestedingen.

Misschien moet Minister Plasterk toch maar eens met Minister Kamp op de koffie?

 

1 thought on “Plasterk: niet inschrijven op aanbestedingen is eigen verantwoordelijkheid accountants

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *