Bruine vloot: inspectie aanbesteden leidt tot sterke toename certificeringskosten – Aanbestedingsnieuws

Bruine vloot: inspectie aanbesteden leidt tot sterke toename certificeringskosten

Door een Europese aanbesteding die is uitgeschreven door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, zijn de keurings- en certificeringskosten voor de eigenaren van de Bruine vloot (traditionele zeilschepen) sterk toegenomen. Dat bericht de Kampense krant De Brug. De scheepseigenaren vragen zich af waarom het Ministerie de inspectie van de Nederlandse schepen niet zelf uitvoert.

©Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Nu de inspectie is verzelfstandigd, worden de eisen ook meer geüniformeerd. Dat heeft tot gevolg dat bruine vloot aan dezelfde eisen moet voldoen als cruiseschepen. Waarom de inspectie van de scheepvaart is uitbesteed, is de schippers een raadsel. Het Ministerie heeft juist de kennis en expertise van deze specifieke tak van de scheepvaart en is bij uitstek geschikt tot inspectie.

CDA-Kamerlid Hilde Palland zei hierover: “Dat kan en mag niet de bedoeling zijn”.

In 2016 is de inspectie van de bruine vloot geintensiveerd na een dodelijk mastongeluk aan boord van de Amicitia. De mast bleek van binnen verrot en al eens gerepareerd te zijn. Bij het vallen van de mast zijn drie opvarenden om het leven gekomen.
In een persverklaring heeft de inspectiedienst van Infrastructuur en Milieu, het ILT daarop laten weten dat men zou nagaan of er zaken verbeterd kunnen worden in het proces van certificering en keuring van masten en tuigages om de eventuele kans op herhaling zo klein mogelijk te houden. Daarvoor zou overleg gevoerd worden met de certificerings- en keuringsdiensten die het ILT heeft ingekocht.

Bron: Brugnieuws, 14 maart 2017 (regio Kampen e.o.)
Update:
Recente Tenders voor inspectiediensten:
Aankondiging van een opdracht: P-1003855 Landelijk servicecontract keuringen sportaccommodaties Defensie – Rijksvastgoedbedrijf
Aankondiging van een opdracht: Keuringen en reparaties t.b.v. Hef-, Hijs- en Arbeidsmiddelen – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Aankondiging van een opdracht: Integrale inspecties BOEI, NEN 3140 en opzichterdiensten – Rijksvastgoedbedrijf
Aankondiging van een opdracht: Dagelijks onderhoud reinigen en inspecteren riolering gemeente Lelystad – Gemeente Lelystad
Aankondiging van een opdracht – Nutssectoren: NEN3140 inspecties bij NS-Stations – NS Groep N.V.
Aankondiging van een gegunde opdracht: Rioolreiniging en inspectie – Gemeente Den Haag
(NEN3140 is een norm voor de electrische veiligheid van laagspanning apparaten en toestellen)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *