Rapport BCN: administratieve lasten inkoop sociaal domein veel te hoog – Aanbestedingsnieuws

Rapport BCN: administratieve lasten inkoop sociaal domein veel te hoog

 

Leveranciers vinden de administratieve lasten voor het inschrijven op een aanbesteding bij de inkoop van zorg in het sociaal domein veel te hoog. Dat blijkt uit een monitor van onderzoeksbureau BCN, in opdracht van Zorggroep Nederland. Het inkoopproces voor 2017 was voor aanbieders opnieuw erg arbeidsintensief en zorgde voor een grote administratieve belasting van de organisatie. Aanbieders zien ook de beweging dat regionale samenwerkingsverbanden uit elkaar vallen en gemeenten ieder voor zich inkopen en verschillende eisen stellen. Dit maakt het proces voor aanbieders nog complexer.

Ook noemen aanbieders dat de mogelijkheden om een dialoog aan te gaan met gemeenten lijken af te nemen. Gemeenten leggen veel eisen eenzijdig op. Aanbieders betreuren dit omdat zij van mening zijn dat voor innovatie de dialoog noodzakelijk is en geven aan dat het stellen van te veel eisen en regels innovatie in de weg staat. Daarentegen vindt ook een aantal respondenten dat gemeenten juist een te groot beslag op de tijd van aanbieders leggen met de verschillende bijeenkomsten in de voorbereiding op de inkoop.

Daarnaast zijn er zorgen over de kennis van doelgroepen bij gemeenten. Bij de Wmo is het beleid van gemeenten te veel gericht op ouderen. Er is een gebrek aan kennis over mensen met een verstandelijke beperking en hun soms complexe ondersteuningsvraag. De eisen die gemeenten stellen passen niet bij deze doelgroep.

Bij jeugdhulp wordt aan de inkoopkant voornamelijk gedacht aan de klassieke jeugdzorg en niet aan de gehandicaptenzorg. Dit leidt er onder meer toe dat specialistische jeugdhulp voor deze doelgroep niet wordt ingekocht, omdat gemeenten deze groep te weinig erkennen. Ook signaleert het rapport dat voor de doelgroep mensen met lichamelijke beperkingen – de gehanteerde tarieven niet passend zijn bij de complexiteit van de vraag.

Bron: Monitor Sociaal Domein Meting 7 – BMC Onderzoek, januari 2017

Zie ook: VGN- Inkoop sociaal domein opnieuw erg arbeidsintensief

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *