Rijkswaterstaat maakt gebreken bij het indienen van Model-K herstelbaar – Aanbestedingsnieuws

Rijkswaterstaat maakt gebreken bij het indienen van Model-K herstelbaar

Rijkswaterstaat maakt het mogelijk dat bedrijven gebreken bij het indienen van het zogenoemde Model K-formulier kunnen herstellen. Op dit formulier verklaart het hoogste management van de inschrijver dat een inschrijving op een aanbesteding conform het Nederlandse of Europese mededingingsrecht is. Het formulier is ingevoerd na de parlementaire enquête bouwfraude in 2002.

Met de Model-K verklaring verklaart de inschrijver dat zijn inschrijving niet is beïnvloed door een onrechtmatige mededingingsafspraak, gemaakt met concurrenten (samenspanning). Het formulier is voor aanbestedende diensten niet meer als een verplichting opgenomen in het ARW 2016. Jurisprudentie heeft in het verleden bepaald dat een fout bij het indienen van Model K niet herstelbaar is. Als de aanbesteder het corrigeren van een fout met het Model K-formulier niet expliciet in de aanbestedingsleidraad mogelijk maakt, moet hij bij een foutief ingevuld formulier de inschrijving terzijde leggen, ook al voldoet deze verder aan alle eisen.

Bij het indienen van dit formulier worden relatief vaak gebreken gesignaleerd. De oorzaak daarvan is Rijkswaterstaat niet duidelijk. Wel bestaat bij hen het vermoeden dat de persoon die het Model K-formulier moet ondertekenen in veel gevallen een andere persoon is dan degene die de inschrijving ondertekent. Van een rechtsgeldig ondertekende Model-K verklaring is slechts sprake als deze is ondertekend door de hoogst verantwoordelijke bestuurder. Het na de aanbesteding (na het openen van de inschrijfbiljetten) aanvullen van de inschrijving door het (alsnog) toevoegen van een Model K verklaring, was tot nog toe geen herstel.

Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten de aanbestedingsleidraden te gaan voorzien van een herstelmogelijkheid voor Model K. Dit beïnvloedt volgens Rijkswaterstaat “immers de inhoud van de inschrijving niet”. Bovendien kunnen gebreken bij andere eigen verklaringen ook al voor herstel in aanmerking komen.

De regel heeft geen terugwerkende kracht, zo laat Rijkswaterstaat verder nog weten.

Bron: Rijkswaterstaat, 3 mei 2017

Jurisprudentie over de Model K-verklaring:

Voorzieningenrechter Rechtbank Haarlem 24 mei 2006 (LJN: AX 5223)externelinkteken.gif
Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage 16 februari 2007 (LJN: BB 3588)externelinkteken.gif
Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 8 maart 2007 (LJN: BA 8370)externelinkteken.gif
Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage 1 augustus 2007 (LJN: BB 3538)externelinkteken.gif
Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage 23 augustus 2007 (LJN: BC 6293)externelinkteken.gif
Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage 29 september 2008 (LJN: BG3493) externelinkteken.gif

Ook recent is het belang van de Model-verklaring in jurisprudentie aan de orde gekomen.

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 25 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:16893

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *