Ontwikkellocatie Zilverstraat – Hoogstraat Enkhuizen – Aanbestedingsnieuws

Ontwikkellocatie Zilverstraat – Hoogstraat Enkhuizen

Bouwlocatie (deels). Foto: Google Streetview

De gemeente Enkhuizen is als aanbestedende dienst op zoek naar het beste plan voor de ontwikkeling van woningbouw aan de Zilverstraat-Hoogstraat in haar gemeente . Deze prachtige centrumlocatie aan het water wacht al jaren op een passende invulling. De gemeente is op zoek naar de koper/ontwikkelaar die op korte termijn aan de slag zal gaan met de verdere invulling van het plangebied. U wordt uitgenodigd deel te nemen aan deze aanbesteding met twee dialoogrondes om te komen tot realisatie van de woningen binnen de door de gemeente gestelde randvoorwaarden. Enkhuizen biedt u de kans om met creatieve ideeën te komen voor de ontwikkeling van deze plek. Wij dagen u uit om onze ambities waar te maken en binnen de kaders die u mee krijgt te komen met het beste plan met de grootste waarde (zoals beschreven in de voorlopige gunningscriteria).

Gelegen in het centrum en aan het water van de Oosterhaven biedt de bouwlocatie zeer goede mogelijkheden voor wonen en (in beperkte mate) werken. Het is een prachtige rustige enclave zonder veel doorgaand verkeer en met een mooi uitzicht. De directe ligging aan de kade is een groot pluspunt en er zijn winkels en voorzieningen op loopafstand. Tegelijkertijd betekent de
ontwikkeling van deze kavel wel een inpassing van een bouwblok in een bestaande woonomgeving, zodat er rekening gehouden zal moeten worden met een passende schaal en maat. In het voortraject heeft de gemeente de direct omwonenden betrokken bij het opstellen van de kaders.

In de winter van 2020 en het voorjaar van 2021 heeft de gemeente onderzocht op welke wijze de ontwikkeling van de locatie goed kan bijdragen aan het bestaande stedelijk grid zonder grote overlast voor de directe omgeving. Er is gekeken naar het maximale volume, de bouwhoogte, de infrastructuur en de parkeervoorzieningen. In meerdere sessies met de omwonenden en
informeel met de raad met andere belanghebbenden is gezocht naar een passend kader. Naast deze kaders gelden er een aantal leidende principes:
• De in bijlage 4 opgenomen bouwenveloppe;
• Minimaal 25% van het aantal te bouwen woningen betreft sociale woningbouw (koop en /of huur);
• De ontwikkeling moet passen in de bestaande omgeving;
• De omwonenden worden door initiatiefnemer betrokken bij de verdere planontwikkeling;
• Er is een mix mogelijk van wonen en werken, maar de belangrijkste uitstraling van het gebied betreft wonen;
• De kade blijft openbaar toegankelijk en beloopbaar voor passanten;
• Het parkeren wordt op eigen terrein opgelost;
• Duurzaamheid dient concreet te worden vormgegeven;
• De kade moet deels worden hersteld/geschikt gemaakt te worden om de locatie te kunnen bebouwen.

De bodem van de ontwikkellocatie is vervuild en zal gesaneerd moeten worden. De kosten van deze werkzaamheden dient de ontwikkelaar voor zijn rekening te nemen. De gemeente zal het project gunnen  aan de partij die op deze locatie het beste invulling geeft aan het gewenste programma met respect voor de omgeving.

Bron: Tenderned donderdag 2 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/245482

1 thought on “Ontwikkellocatie Zilverstraat – Hoogstraat Enkhuizen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *