Dempen Rijnhaven en bijbehorende werkzaamheden Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Dempen Rijnhaven en bijbehorende werkzaamheden Rotterdam

Impressie: © Gemeente Rotterdam

In, op en langs de ‘oude’ Rijnhaven met zijn historische kades, industriële monumenten en fraaie vergezichten, komt een nieuw stuk centrum. Hoogbouw grenst straks aan een stadspark dat een groot deel van het huidige havenbekken inneemt. Een park dat deels drijft in de haven met een permanent stadsstrand. Waar het water op veel verschillende manieren kan worden ervaren. Een stuk stad langs de belangrijke route van Zuidplein naar Hofplein.

Deze aanbesteding van de gemeente Rotterdam betreft het gedeeltelijk dempen van de Rijnhaven (fase 2) ten behoeve van toekomstige gebiedsontwikkeling in de gemeente Rotterdam. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Aanbrengen zand aanvulling (onder en boven water) ca. 1.000.000 m3;
b. Aanbrengen breukstenen dammen ca. 2.600 ton;
c. Aanbrengen verticale drainage(linten) ca. 740 km;
d. Aanbrengen zinkstuk en geotextiel ca. 2.300 m2;
e. Uitvoeren monitoringswerkzaamheden;
f. Demontage kade elementen ca. 100 m;
g. Aanbrengen mantelpalen rondom de palen van de uitbouw van Luxor. ca. 5 st.

Met deze opsomming van werkzaamheden en hoeveelheden poogt Rotterdam de interesse van potentiële inschrijvers voor de
onderhavige opdracht te wekken. Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan deze opsomming.
Er vindt geen aanwijzing / bezoek/schouw van de locatie plaats.Het is geïnteresseerden toegestaan om de openbare projectlocatie op eigen gelegenheid te bezoeken.

De Gemeente Rotterdam heeft er voor gekozen om de aanbesteding te laten verlopen volgens de openbare procedure. Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de geldige inschrijving met de laagste inschrijvingssom.

Bron: Tenderned donderdag 2 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/245571

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *